Responsible design

DOCENT

Ann Debeuf
Ann Debeuf
Ann Debeuf is lector en onderzoeker bij de AP Hogeschool, departement Media, Design & IT.

Haar expertise is breed en gaat van concept & design tot drukklare issues, PDF’s in geuren en kleuren, color management, advanced InDesign en digitale publicaties. Momenteel ligt de focus meer op (duurzame) verpakkingen en structural design.

Als onderzoeker ligt het thema ‘Responsible Design’ haar nauw aan het hart. Daar tracht ze impact te creëren bij visual designers door hen te ondersteunen en te inspireren in hun stappen rond duurzaamheid.

Zij is ook auteur van het boek Plakkend Design. Een heldere vorm voor jouw boodschap. In de lay-out van het boek past ze zelf haar richtlijnen toe.