Uitgeven

Het boek fascineert je, je wilt boeken maken en of uitgeven. Je bent verbonden aan en bij een uitgeverij, je bent vormgever of je bent autodidact en het boek is je uitdaging. Het Plantin Instituut voor Typografie heeft een brede waaier van colleges die zich specifiek op het boek richten.

Geen zin om een jaar ’s avonds naar de les te moeten? Wel, eindelijk bestaat er een cursus waar je op korte tijd toch voldoende diep op de belangrijke onderwerpen ingaat. De lessen worden op zaterdag gegeven. Je kan een keuze maken uit vijf blokken of je volgt ze allemaal.

Maarten Van Steenbergen, Uitgeverij Lannoo

Deze module bestaat uit volgende lesblokken waaruit je vrij kan kiezen:
 

1 | Boekwetenschap

Vier zaterdagen, ’s namiddags of de hele dag. €525

Boekwetenschap (Dr. Joran Proot, conservator Cultura Fonds)

De productie van handschriften en de boekhandel van de oudheid tot de middeleeuwen. Geschiedenis van de boekdrukkunst van de 15e tot en met de 18e eeuw. Het drukkersatelier, de boekproductie, de illustratie, de organisatie van de boekhandel, de cliënteel, de lectuur en de bibliotheken. We zullen ook een aantal oude drukken kunnen bekijken.

zaterdag 10.09.2022, hele dag
zaterdag 08.10.2022, namiddag
zaterdag 15.10.2022, namiddag
zaterdag 22.10.2022, namiddag

2 | Toekomst uitgeefvak

In totaal drie colleges, telkens op zaterdagvoormiddag. €315

De toekomst van het uitgeefvak (Rudy Vanschoonbeek, uitgeverij Vrijdag)

De boekenmarkt in Vlaanderen, Nederland en Europa. Overzicht uitgeverijen actief in Vlaanderen en Nederland. Opbouw van de boekenprijs. Nieuwe verdienmodellen. Innovatieve concepten en processen.

zaterdag 08.10.2022, voormiddag
zaterdag 15.10.2022, voormiddag
zaterdag 22.10.2022, voormiddag

3 | Opdracht uitgever

In totaal drie colleges, telkens op zaterdagnamiddag. €315

De opdracht van de uitgever (Maarten Van Steenbergen, uitgeverij Lannoo)

Krijg inzicht in de wereld van het boek en in de werking van een uitgeverij met aandacht voor de rol van externe vormgevers. Leer zelf een boekvoorstel te formuleren en zakelijk te evalueren.

zaterdag 03.12.2022, namiddag
zaterdag 11.12.2022, namiddag
zaterdag 17.12.2022, namiddag

4 | Boekverzorging

In totaal vijf colleges, telkens op zaterdagvoormiddag. €525

Boekverzorging (Johan Van Looveren, grafisch vormgever/docent)

Materiële en tactiele aspecten van het boek. De relatie tussen vormgeving, type inhoud en beoogd gebruik. Structuur en hiërarchie. Hulpmiddelen om te navigeren door de inhoud. Ritme en flow van het boek. Optimaliseren van de leeskwaliteit. Een basisstramien ontwerpen. Een kritische kijk op hedendaagse tendensen in boekontwerp.

zaterdag 14.01.2023, voormiddag
zaterdag 21.01.2023, voormiddag
zaterdag 28.01.2023, voormiddag
zaterdag 04.02.2023, voormiddag
zaterdag 11.02.2023, voormiddag

5 | Editoriaal ontwerp

In totaal vier colleges, verdeeld over twee zaterdagen. €420

Editoriaal ontwerp (Jan Paul van der Wijk, NRC)

Typografie in krant en tijdschrift. Gedrukte kranten of tijdschriften hebben ook in onze huidige tijd nog een onmisbare plek in onze mediaconsumptie. Wel zien we dat alles wat op papier verschijnt steeds vaker een digitale vertaling krijgt. Een vertaling die ook invloed heeft op het ontwerpen voor papier.

zaterdag 22.04.2023, hele dag
zaterdag 13.05.2023, hele dag


Voormiddag: van 10.00 tot 12.50 uur
Namiddag: van 13.50 tot 16.40 uur


Inschrijven op meerdere lesblokken geeft recht op 30% op elk volgend lesblok.

Wie inschrijft voor de vijf lesblokken betaalt € 1200.


Inschrijven
Wens je voor alle, één of meerdere lesblokken in te schrijven mail dan naar
plantin.instituut@antwerpen.be

Studenten die deze korte module wensen te volgen, dienen over een minimale kennis aangaande de gevolgde lesblokken te beschikken. Zij volgen de colleges mee met de studenten Expert classes Typografie & Vormgeving.

Er worden maximaal 20 deelnemers toegelaten.

Het inschrijvingsgeld bezorgt u via overschrijving op volgend rekeningnummer: BE04 4098 5623 7131, BIC KREDBEBB. Gelieve de betaling uiterlijk één week voor aanvang van de lessen uit te voeren.

U hoeft voor deze korte module geen examen af te leggen. Als u alle lessen gevolgd heeft, krijgt u op verzoek een attest.