Boekwetenschap

 Elk jaar geeft Joran Proot bij het Plantin Instituut voor Typografie een college Boekwetenschap. Onze studenten zijn steeds erg enthousiast over deze lessen. Joran Proot brengt de materie op een toegankelijke, heel verhalende en interactieve manier, en de studenten krijgen de oude drukken ook van nabij te zien.

Dit vierdaags college start op 28 september 2024. De lessen zullen live worden gegeven vanuit ons leslokaal in het Museum Plantin-Moretus, maar internationale studenten kunnen de lessen volgen via Zoom.

PROGRAMMA

Omdat het gedrukte boek niet te begrijpen is zonder kennis van het boek daarvóór, belicht een eerste deel de productie van het handschrift en de boekhandel van de oudheid tot de middeleeuwen. In een tweede deel wordt eerst het begin van de boekdrukkunst geschetst en de consequenties die dit meebracht voor de boekhandel, om daarna door te gaan met de geschiedenis van de zestiende tot de achttiende eeuw.

Er wordt aandacht besteed aan het drukkersatelier, de productie van het boek, de illustratie, de organisatie van de boekhandel, de cliënteel, de lectuur en de bibliotheken, maar ook aan het boekobject als bron van informatie. Tot slot wordt de overgang geschetst naar de industrialisering van de boekproductie, verweven met boekhandel en koperspubliek.

We zullen een aantal oude drukken uit de collectie van het museum van nabij kunnen bekijken. De docent brengt ook voorbeelden mee uit zijn eigen collectie.

Met de steun van de Tiele-stichting.


DOCENT

Dr. Joran Proot

Goran Proot

LOOPBAAN
  • Maakt in zijn academische carrière de combinatie van taal- en letterkunde met boekgeschiedenis.
  • Doctoraat over de programma’s voor het Jezuïetentoneel in de Zuidelijke Nederlanden.
  • Met een klein team stond hij aan de wieg van de STCV (Short Title Catalogue Vlaanderen).
  • Organiseerde in 2011 een internationaal congres onder de titel ‘Book Design From the Middle Ages to the Future’.
  • Van 2012 tot 2014 was hij ‘Curator of Rare Books’ aan de Folger Shakespeare Library in Washington D.C.
  • Van 2014 tot 2016 was hij verantwoordelijk voor de digitale bibliotheek bij de Bibliothèque Mazarine in Parijs.
  • Sinds 2016 werkt hij aan een post-doctoraal onderzoeksproject rond de Europese boekenmarkt in de 16e eeuw, voor de universiteit van Udine/Milaan (Italië).
  • Hij werkt sinds 2018 deeltijds als conservator aan de Bibliotheek Cultura Fonds in Dilbeek.
  • Hij geeft Design-theorie en Geschiedenis van grafisch ontwerp aan Sint-Lucas Antwerpen (Karel de Grote Hogeschool).

Inschrijfgeld: 475 euro.
Wie minder dan een jaar geleden afstudeerde aan een hogeschool of een universiteit, komt in aanmerking voor een vermindering van 20% op het inschrijfgeld. Dat geldt ook voor studenten en afgestudeerden van het Plantin Instituut voor Typografie.

Kalender: drie zaterdagen in 2024: 28 september, van 10.00 tot 16.40 uur.
Daarna 5, 12 en 19 oktober, van 13.50 tot 16.40 uur.

Locatie: De hybride editie van dit jaar is een eenmalige gelegenheid voor mensen die af te rekenen hebben met reisbeperkingen of die moeite hebben met de verplaatsing naar Antwerpen. Voor hen organiseren we deze lessen via afstandsleren (Zoom). Lokale studenten kunnen de lessen ondertussen volgen vanuit ons leslokaal in het Museum Plantin-Moretus, Vrijdagmarkt 22, 2000 Antwerpen. De lessen worden in het Nederlands gegeven.

Je volgt de colleges mee met de studenten Expert classes Typografie en Vormgeving. Na de les krijgt iedereen ook de presentatie doorgestuurd. We hebben typisch 12 à 15 studenten voor de les. Er is dus voldoende mogelijkheid om vragen te stellen. Je hoeft voor de korte module geen examen af te leggen. Als je alle lessen van deze module gevolgd hebt, krijg je op verzoek een attest.

Schrijf in met dit formulier of door een mail te sturen naar plantin.instituut@antwerpen.be