Boekverzorging

De Korte Module Boekverzorging behandelt de volgende aspecten:

 • De intrinsieke kwaliteiten van het boek als materiële en tactiele informatiedrager
 • De relatie tussen vormgeving, type inhoud en beoogd gebruik
 • Zinvolle en duidelijke structuur en hiërarchie in boek en tekst
 • Hulpmiddelen om te navigeren door de inhoud
 • Ritme en flow van het boek
 • Optimaliseren van de leeskwaliteit
 • De basiselementen van tekstcompositie: formaat, bladspiegel, stramien, zetbreedte, zetwijze, regelafstand, lettertype, corpsgrootte…
 • Gebruik van verschillende lettertypes en gewichten, cursief, kleinkapitalen en hangende cijfers
 • Een basisstramien ontwerpen
 • Tekst- en beeldmateriaal combineren
 • Een kritische kijk op hedendaagse tendensen in boekontwerp

De studenten worden uitgenodigd actief te participeren, kritisch te kijken en te reflecteren.


DOCENT

Jurgen Persijn

Jurgen Persijn werkt sinds 1999 als autodidact grafisch ontwerper, voornamelijk voor de culturele sector. Zijn focus is geleidelijk aan steeds meer op boekontwerp komen te liggen, waarbij heel veel aandacht gaat naar de architectuur en de tactiliteit van het boek. Door de jaren heen ontwierp hij boeken voor uitgevers zoals Mercatorfonds, Lannoo, Ludion, nai010, Hatje Cantz en werkte hij voor instellingen/musea zoals BOZAR, S.M.A.K, WIELS of Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.


Inschrijvingsgeld: 475 euro

Studenten aan universiteiten en hogescholen kunnen in aanmerking komen voor een vermindering van 20% op het inschrijvingsgeld. Dat geldt ook voor studenten en afgestudeerden van het Plantin Instituut voor Typografie.

De lessen vinden plaats op volgende zaterdagen:
11 januari 2025, van 10 tot 16.40 uur.
18 januari 2025, van 10 tot 16.40 uur.
25 januari 2025, van 10 tot 12.50 uur.
Wie dat wenst kan de lessen ook van thuis uit volgen (livestreaming)

Studenten die deze korte module wensen te volgen, dienen over een minimale kennis typografie te beschikken. Zij volgen de colleges mee met de studenten Expert classes Typografie & Vormgeving.

Het inschrijvingsgeld bezorgt u via overschrijving op volgend rekeningnummer: BE04 4098 5623 7131, BIC KREDBEBB. Gelieve de betaling uiterlijk één week voor aanvang van de lessen uit te voeren.

Inschrijvingen kan tot één weken voor aanvang van de lessen via email: plantin.instituut@antwerpen.be.

U hoeft voor de korte module geen examen af te leggen. Als u alle lessen van deze module gevolgd heeft, krijgt u op verzoek een attest.