Grondslagen van de typografie

In de eerste plaats wordt er aandacht besteed aan het basismateriaal van de typograaf: de letter. De verschillende onderdelen en de vorm van de letter worden behandeld, maar ook de classificatie en de techniek van het herkennen van letters. Historische en hedendaagse maatsystemen zoals Fournier, Didot en Pica komen aan bod.

Kopijvoorbereiding en -verwerking gaat onder andere over de zin (of onzin?) van het typografische schetsen, aan- en afspatiëren en kernen. Gelden er normen in verband met de alineabehandeling, afbrekingen, paginering, afkortingen, het zetten van maten en gewichten, formules, initialen, tabellen, een notenapparaat en correctietekens?

De leesbaarheid, het criterium van alle goede typografie, wordt uitvoerig bekeken: de relatie lettercorps − regellengte − spatiëring − regelafstand, maar ook typografische versieringen, filets, zetwijzen, letterkeuze en lettercombinatie.

Ten slotte komen de aspecten vlakverdeling en bladspiegel aan bod op grond van de regels van de gulden snede.

grondslagen van de typografie


DOCENT

Dr Jo De Baerdemaeker

OPLEIDING

PhD Typeface Design & Typography, Department of Typography & Graphic Communication (University of Reading)
MA Typeface Design, Department of Typography & Graphic Communication (University of Reading)
Aggregaat Plantin Genootschap

LOOPBAAN

– Letterontwerper en producent, ontwikkelaar van digitale lettertypes
– Oprichter studio type
– Postdoctoraal onderzoeks- en fontproject ‘Sherpa: the writing systems of the Himalayas’
– Postdoctoraal onderzoeks- en fontproject ‘Mongolian type: from metal type to digital font’
– Doctoraatsthesis ‘Tibetan typeforms: an historical and visual analysis of Tibetan typefaces from their inception in 1738 up to 2009′
– Spreker op internationale congressen over typografie en letterontwerpen
– Verkozen lid van de ATypI Board of Directors
– Country Delegate van ATypI voor België
– Docent Geschiedenis van de typografie, en Aspecten van moderne & hedendaagse typografie, LUCA campus Sint Lukas Brussel
– Docent Letterontwerp en typografie, European Lettering Institute Brugge
– Gastdocent Department of Typography & Graphic Communication (University of Reading)