Digitaal letterontwerp

Door de komst van de personal computer en ontwikkeling van de desktop publishing is de typografie gedemocratiseerd.

De studie is een logisch vervolg op het onderzoek naar de invloed van de pen op de lettervormen. De technologie wordt tot in detail belicht en de cursisten gaan ook zelf letters digitaliseren, stellen en omzetten in een fontformaat. Dit resulteert ook in praktische kennis voor bijvoorbeeld het maken en bewerken van logo’s. De volgende onderwerpen worden behandeld:

– digitaliseringstechnieken
– justeren en het daarmee samenhangende kernen
– fontproductiesoftware (DTL FontMaster)
– fontformaten: OpenType, TrueType en PostScript Type 1
– codepages Unicode
– paginabeschrijvingstalen (PostScript)
– resolutie en daarmee samenhangende zaken als (delta)hinting
– grayscaletechnologiën (anti-aliasing)

Lettermodeler 6.7


DOCENT

Dr. Frank E. Blokland

Dr. Frank E. Blokland

OPLEIDING

Grafische en Typografische vormgeving, Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, ’s-Gravenhage (1978−1983)

LOOPBAAN

– Letterontwerper en producent/uitgever van digitale lettertypen
– Oprichter Dutch Type Library Auteur en vormgever van de Teleac-cursus Kaligraferen, de kunst van het schoonschrijven (1990)
– Initiatiefnemer en projectleider van software voor de professionele fontproductie DTL Font Master Utilities
– Sinds 1987 docent Lettertekenen & schrijven aan de eerste en tweede fase van de opleiding Grafische en Typografische vormgeving, Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, ’s-Gravenhage
– Country delegate van de AtypI voor Nederland