Artistieke druktechnieken

Aan de hand van voorbeelden leren de cursisten het onderscheid kennen tussen kunstuitingen uitgevoerd in

– hoogdruk: houtsnede, houtgravure, linosnede
– diepdruk: burijngravure, ets, droge naald, vernis mou, aquatint, e.a.
– vlakdruk: lithografie, monotype
– doordruk: sjabloon, zeefdruk

Het ontstaan en de typische aspecten van elke techniek worden ontleed aan de hand van verhelderende filmpjes en powerpoints, meegebrachte materialen, toonmodellen en demonstraties. Het materiaal waarop wordt gedrukt wordt eveneens besproken. Bij elke techniek worden enkele grootmeesters aangehaald.

Grafiek is echter niet enkel een historisch maar ook een zeer hedendaags medium dat nog volop onderhevig is aan veranderingen. Naast het historische luik bekijken we dus ook kort de hedendaagse tendensen, zoals non-toxische grafiek, fotopolymeer, prontoplate, e.a.. We sluiten de lessenreeks af met een bezoek aan een grafiekatelier in Vlaanderen waar de cursist zelf even het medium aan levende lijven kan ervaren.


DOCENT

Vladimir Ivaneanu

OPLEIDING

Vrije Beeldende Kunsten optie Vrije Grafiek, Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, departement Sint-Lucas Beeldende Kunst, Gent

LOOPBAAN

– Zelfstandige kunstenaar
– Docent Vrije Grafiek, Academie voor Beeldende Kunsten – DKO, Gent
– Oud-docent tekenen, vrije grafiek, kunstgeschiedenis en -filosofie
– Bachelor in het onderwijs secundair onderwijs, Arteveldehogeschool, Gent

www.vivavi.be