Auteursrecht

Wat is het auteursrecht precies? Welke zijn de rechten van de auteur en de rechten en plichten van de gebruikers? Een overzicht van de belangrijkste aspecten van het auteursrecht, en een blik op enkele relevante mediarechtelijke vraagstukken.

Auteursrecht:

– Het auteursrecht binnen het geheel van intellectuele eigendomsrechten
– Wat wordt beschermd door het auteursrecht?
– Wat is “origineel”?
– Welke rechten heeft de auteur van een werk?
– Hoe lang zijn werken beschermd?
– De relatie auteur – uitgever
– Citaatrecht en andere uitzonderingen
– Auteursrecht en nieuwe media

Mediarecht:

– Persvrijheid – vrijheid van meningsuiting
– Bronnengeheim
– Hoor en wederhoor
– Recht op afbeelding


waem

DOCENT

Heidi Waem

OPLEIDING

Master in de Rechten

LOOPBAAN

Advocaat aan de balie te Brussel