Boekwetenschap

Omdat het gedrukte boek niet te begrijpen is zonder een kennis van het boek daarvóór, belicht een eerste deel de productie van het handschrift en de boekhandel van de oudheid tot de middeleeuwen. In een tweede deel wordt vooreerst het begin van de boekdrukkunst geschetst en de consequenties die dit meebracht voor de boekhandel, om daarna door te gaan met de geschiedenis van de zestiende tot de achttiende eeuw.

Er wordt aandacht besteed aan het drukkersatelier, de productie van het boek, de illustratie, de organisatie van de boekhandel, de cliënteel, de lectuur en de bibliotheken, maar ook aan het boekobject als bron van informatie. Tot slot wordt de overgang geschetst naar de industrialisering van de boekproductie, verweven met boekhandel en koperspubliek.


DOCENT

Goran Proot

Goran Proot

LOOPBAAN

– Maakt in zijn academische carrière de combinatie van Taal- en letterkunde met boekgeschiedenis.
– Doctoraat over de programma’s voor het Jezuïetentoneel in de Zuidelijke Nederlanden.
– Met een klein team stond hij aan de wieg van de STCV (De Short Title Catalogue Vlaanderen).
– Hij heeft drie jaar een post-doctoraal onderzoeksproject mogen voeren rond de vormgeving van handgedrukte boeken uit Vlaanderen.
– Organiseerde in 2011 een internationaal congres onder de titel “Book Design From the Middle Ages to the Future”.
– Van 2012 tot 2014 was hij “Curator of Rare Books” aan de Folger Shakespeare Library in Washington.
– De twee laatste jaren was hij verantwoordelijk voor de digitale bibliotheek bij de Bibliothèque Mazarine in Parijs.
– Hij is voorzitter van de Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis en hoofdredacteur van De Gulden Passer.