Praktisch

VOOR WIE

Het Plantin Instituut voor Typografie richt zich tot geïnteresseerden met een vooropleiding als ontwerper en/of met een sterke betrokkenheid bij grafische communicatie. In het bijzonder wordt gedacht aan typografen, grafisch ontwerpers, medewerkers van dtp-, prepress- en andere grafische bedrijven, grafisch adviseurs, webdesigners, medewerkers van ontwerpbureaus en reclamebureaus, uitgevers, communicatieverantwoordelijken, studenten en docenten… De opleidingen staan ook open voor andere geïnteresseerden.

Je kunt je kandidatuur stellen voor onze opleidingen door ons een e-mail te sturen: plantin.instituut@antwerpen.be

INSCHRIJVINGSGELD

– Expert classes Typografie & Vormgeving / 2-jarige opleiding: 1.600 euro per 2 semesters. Eén semester kost 850 euro.
– Korte module: tussen 105 en 1050 euro. Afzonderlijke colleges kosten 105 euro per halve dag.
Er gelden kortingen. We kunnen een offerte maken op uw maat.
– Summer school ‘Critical approaches to typography’: 800 euro, 600 euro voor studenten.
– Practicum InDesign: 420 euro.
– Expert class Type design / practicum: 1.950 euro.
– Expert class Book design / practicum: 1.800 euro.

Er is een reductie voorzien voor werklozen, studenten tot één jaar na afstuderen aan een universiteit of hogeschool en oud-studenten van het Plantin Instituut voor Typografie. De reductie bedraagt 20% van het inschrijvingsgeld.

Het inschrijvingsgeld bezorgt u via overschrijving op volgend rekeningnummer: BE04 4098 5623 7131, BIC KREDBEBB. Gelieve de betaling uiterlijk één week voor aanvang van de lessen uit te voeren.

Studenten hebben recht op de reductietarieven bij aankoop van Adobe software.

DIPLOMA

Wie de vier semesters van de tweejarige opleiding met succes afrondt, ontvangt het privédiploma van geaggregeerde van het Plantin Instituut voor Typografie en het getuigschrift van posthogeschoolvorming van de Artesis Hogeschool Antwerpen. Dit geldt ook voor studenten van de Expert class Book design en Type design.

Wie een module gevolgd heeft, krijgt enkel een attest op verzoek.

Afgestudeerde studenten van de Expert classes Typografie en Vormgeving kunnen verder studeren (Laureaatschap van het Plantin Instituut voor Typografie, dit geldt niet voor afgestudeerden van de Expert class Type design en Book design).

Met de verworven competenties kunnen afgestudeerden aan het werk in o.m. een grafisch bureau, drukkerij, uitgeverij en het onderwijs. Kortom: in omgevingen waarin de efficiëntie en visuele aantrekkingskracht van vormgegeven tekst en beeld een belangrijke rol spelen.

TOELATING

De 2-jarige opleiding Expert classes Typografie en vormgeving is een vervolgopleiding, je kunt deze ook combineren met een hogescholen- of universitaire opleiding (bv. vanaf Ba3). Je bent al enige tijd aan het werk en je hebt zin in om je verder te bekwamen, dat kan ook. Een diploma is wenselijk maar wij zijn evenzeer geïnteresserd in je competenties, dus met of zonder diploma kun je toegelaten worden. Om zo goed mogelijk in te schatten wat je al kunt, wat je weet en wat je zou willen leren wordt dit via een motiveringsgesprek gepeild. Op basis van dit gesprek beslissen we over je toelating tot ons instituut. We zullen met jou een afspraak maken voor dit gesprek. Het aantal studenten per opleiding is gelimiteerd zodat in een ideale atmosfeer les gevolgd en lesgegeven kan worden.
Voor de Expert class Type design, Book design en modules kan ingeschreven worden op basis van digitaal portfolio, er wordt toelating gegeven na aanmelding in functie van het aantal beschikbare plaatsen.

WAAR

De colleges van het Plantin Instituut voor Typografie worden gegeven in het Christoffel Plantin auditorium op de eerste verdieping, boven de museumshop. Het museum ligt binnen het historische stadscentrum van Antwerpen. Makkelijk bereikbaar met auto en openbaar vervoer. De zone binnen de stadsring is voor auto’s een lage-emissie-zone (LEZ). Parkeer eventueel op een P+R parking buiten de stadsring.