Typografisch ontwerpproces

Deze korte module is werkelijk een bijzondere kans om je in dit vakgebied verder te ontwikkelen. Het is niet ‘gratuit’ om te stellen dat het ontwerpvak complex is geworden. Ontwerpen gaat immers niet enkel over lineaire keuzes: één vraag, één antwoord.

De actuele ontwerpvragen waarmee ontwerpers worden geconfronteerd, zijn niet uitsluitend esthetisch van aard, ze bevinden zich in het spectrum van een complexe maatschappij en de antwoorden zijn dus pluriform.

Zo ook met typografie. Een vakgebied dat de laatste decennia een hoge vlucht heeft genomen en dat gezien de digitale ontwikkelingen ook bijzonder hoogtechnologisch is geworden. Niettemin blijven essentiële ontwerpvragen overeind. Vragen die o.m. te maken hebben met de oplossingsgerichtheid en het doel van typografie.

We gaan op zoek naar diverse mogelijke cases en leggen individueel of in groep de focus op één van de ontdekte problematieken. Vervolgens, distilleren we via analyse een ontwerpvraag die we via grondig ontwerponderzoek ombuigen naar een mogelijke oplossing. We ontwikkelen een plan van aanpak en eerste ontwerpstudies.

Studenten die deze korte module wensen te volgen, dienen over een minimale typografische kennis te beschikken. Zij volgen de colleges mee met de studenten Expert classes Typografie en Vormgeving. En dat alles in het unieke historische kader van het Museum Plantin-Moretus in Antwerpen, Unesco Werelderfgoed.

Inschrijvingsgeld: € 420. Studenten aan universiteiten en hogescholen kunnen in aanmerking komen voor een vermindering van 20% op het inschrijvingsgeld. Dat geldt ook voor studenten en afgestudeerden van het Plantin Instituut voor Typografie.

Docent: Hugo Puttaert

Download hier onze flyer.

Meer info over de docent vind je hier.

De lessen vinden plaats op de volgende 4 zaterdagen: 27 januari, 3 en 24 februari en 3 maart 2018, telkens van 13.50 tot 16.40 uur

Het inschrijvingsgeld bezorgt u via overschrijving op volgend rekeningnummer: BE04 4098 5623 7131, BIC KREDBEBB. Gelieve de betaling uiterlijk één week voor aanvang van de lessen uit te voeren.
Inschrijvingen kan tot twee weken voor aanvang van de lessen via email.

U hoeft voor de korte module geen examen af te leggen. Als u alle lessen van deze module gevolgd heeft, krijgt u op verzoek een attest.