Museum Plantin-Moretus

Het Plan­tin Instituut voor Typografie heeft zijn auditorium en zijn kantoor in het Museum Plantin-Moretus. Het complex Plantin-Moretus, Unesco-werelderfgoed, is uniek en onverdeelbaar. Het is wereldwijd de enige drukkerij-uitgeverij uit de 16de /17de eeuw die bewaard bleef met uitrusting en woning.

Het museum ligt bin­nen het his­to­ri­sche sta­d­scen­trum van Antwer­pen. Makke­lijk bere­i­k­baar met auto en open­baar ver­voer.