Expert classes Typografie & Vormgeving:
maatoplossingen brengen variatie in het aanbod

In onze Expert classes Typografie & Vormgeving die op zaterdag worden gegeven, krijgen onze studenten les van niet minder dan 32 docenten, allemaal specialisten in hun vak. Met hen bekijken we, college per college, hoe de leerstof het best kan worden aangebracht: via contactonderwijs of met afstandsleren. Voor de eerste maanden resulteert dat in een blended programma waarbij twee derde van de vakken in het leslokaal zullen worden gegeven.

Voor de organisatie van onze lessen volgen we de wijze waarop de universiteiten en hogescholen hun lessen inrichten. In juni hadden we ons dan ook voorgenomen om dit academiejaar zoveel als mogelijk de lessen ‘on campus’ te organiseren. We moeten er niet flauw over doen: de groei in het aantal besmettingen die we in Antwerpen hebben gekend in de maand juli heeft ons doen twijfelen. Maar gelukkig dalen de cijfers weer, voor de tweede week al. We beseffen hoe dan ook dat we kort op de bal zullen moeten spelen dit jaar en plannen slechts een zestal weken vooruit. Het collegerooster voor de twee jaar als geheel kan je hier vinden.
    Het eerste college van dit jaar is er één met afstandsleren. Martin Majoor, bekend Nederlands letterontwerper van letters als de Scala, Seria, Nexus en Questa, geeft dan zijn Grondslagen van de typografie. De lessen worden met Zoom gegeven en de studenten zullen ook oefeningen moeten maken om zich de aangeboden theorie eigen te maken. Hoewel we uit de ervaringen van vorig semester weten dat zes uur Zoom-lessen per dag nog te behappen is voor onze studenten, beginnen we kalmpjes aan met drie zaterdagen van ongeveer drie-en-half uur per dag.
    College per college wordt gekeken hoe we de leerstof het best aanbrengen. Bij Boekwetenschap zijn contactmomenten noodzakelijk om naar de oude drukken te kijken, maar als de studenten bepaalde delen theorie vooraf thuis bekijken in een videoles, blijft er meer tijd over voor oefeningen in het leslokaal. Ook het college Redactie wordt als afstandsleerles gegeven.

Boekbind demo door Francoise Bausart

Kleinere groepen

We doen al het mogelijke om de face-to-face lessen zo veilig mogelijk te laten verlopen. We zullen het leslokaal slechts gebruiken in ‘coronabezetting’. Voel je niet geremd om nog in te schrijven, maar het aantal plaatsen is dus beperkt. Je kan trouwens ook in januari aan de cursus beginnen want dan komen er weer enkele plaatsen vrij.
    We bezorgen alle studenten een welkomstbrochure waarin de regels van handhygiëne, afstand houden en dergelijke goed worden uitgelegd. De coördinator zal erop toezien dat het mondmasker wordt gedragen in de gangen, het sanitair en in het leslokaal. We hebben altijd al de gewoonte om het leslokaal goed te verluchten en we zullen dat dit jaar nog meer doen.

Netwerkmogelijkheden

We willen de studenten die nieuw zijn dit jaar ook de kansen geven om te netwerken en om vriendschapsbanden te smeden met de anderen. We weten uit ervaring dat die contacten met de medestudenten heel belangrijk zijn. We onderzoeken hoe we dat kunnen aanmoedigen. Bij goed weer kan er bijvoorbeeld na de les gemakkelijk nog een terrasje worden gedaan op de Vrijdagmarkt.

Practicum Boekontwerp door Johan Van Looveren

Kansen bieden

Hoewel de onzekerheid blijft over het najaar en de winter, voelen we ons gerustgesteld door de positieve ervaringen die we hebben over de vier maanden afstandsleren die we al achter de rug hebben sinds de lockdown in maart. Ook met een kleiner aantal studenten snoeien we niet in het aanbod omdat we ervan overtuigd zijn dat er ook in deze tijden professionals zijn in de grafische- en de boekensector die zichzelf verder willen bekwamen. Onze tweejarige zaterdagopleiding, onze korte modules en onze practica Type design en Boekontwerp vullen die leemte.


Het verslag van vier maanden afstandsleren vind je hier.


Terug naar nieuwsbrief augustus