Letterontwerp

De korte module Letterontwerp bestaat uit de volgende vakken:

Digitaal letter­ont­werp (docent Frank E. Blokland)
Je wil je verdiepen in de achtergronden en onderliggende structuren van letters en typografie én je wil je bekwamen in het ontwerpen van letters, meer inzicht krijgen in fontproductie en de hiervoor beschikbare software…

Actuele let­ter­vor­men (docent Jo De Baerdemaeker)
Waaraan herkent men een goed font? Wat zijn de belangrijke namen? Wat zijn de tendensen? Waar vind je betrouwbare leveranciers en waarop moet je letten bij de keuze en aankoop van letterfamilies? Waarom zijn sommige fonts zo duur en andere zo goedkoop? Hoe zit het met auteursrechten en plagiaat? …

Inschrijvingsgeld: 840

Studenten aan universiteiten en hogescholen kunnen in aanmerking komen voor een vermindering van 20% op het inschrijvingsgeld. Dat geldt ook voor studenten en afgestudeerden van het Plantin Instituut voor Typografie.

De lessen vinden plaats op volgende zaterdagen:
– 26 januari 2019 van 13.50 uur tot 16.40 uur
– 2 februari 2019 van 13.50 uur tot 16.40 uur
– 9 februari 2019 van 13.50 uur tot 16.40 uur
– 16 februari 2019 van 13.50 uur tot 16.40 uur
– 4 mei 2019 van 10 tot 12.50 uur en van 13.50 uur tot 16.40 uur
– 11 mei 2019 van 10 tot 12.50 uur en van 13.50 uur tot 16.40 uur

Studenten die deze korte module wensen te volgen, dienen over een minimale kennis typografie te beschikken. Zij volgen de colleges mee met de studenten Expert classes Typografie & Vormgeving.

Het inschrijvingsgeld bezorgt u via overschrijving op volgend rekeningnummer: BE04 4098 5623 7131, BIC KREDBEBB. Gelieve de betaling uiterlijk één week voor aanvang van de lessen uit te voeren.

Inschrijvingen kan tot twee weken voor aanvang van de lessen via dit inschrijf­for­mu­lier.

U hoeft voor de korte module geen examen af te leggen. Als u alle lessen van deze module gevolgd heeft, krijgt u op verzoek een attest.