Huisstijl

In twee sessies krijg je een referentiekader en een pak tools aangereikt die je in staat stellen een huisstijl te beoordelen in het licht van een programma van eisen. De voorbeelden en cases tonen best practices die inspirerend kunnen zijn voor uw eigen professionele bezigheden.
Aan de hand van concrete voorbeelden worden de voornaamste aspecten van huisstijl en corporate design belicht. Waar nodig wordt de praktijk begrijpbaar gemaakt aan de hand van theoretische inzichten. De nadruk ligt echter op de praktische inzichten in huisstijlontwikkeling en -beheer. Enkele historische voorbeelden plaatsen de hedendaagse praktijk in perspectief.

Studenten die deze korte module wensen te volgen, dienen over een minimale grafische kennis te beschikken. Zij volgen de colleges mee met de studenten Expert classes Typografie en Vormgeving. En dat alles in het unieke historische kader van het Museum Plantin-Moretus in Antwerpen, Unesco Werelderfgoed.

Inschrijvingsgeld: € 210. Studenten aan universiteiten en hogescholen kunnen in aanmerking komen voor een vermindering van 20% op het inschrijvingsgeld. Dat geldt ook voor studenten en afgestudeerden van het Plantin Instituut voor Typografie.

Docent: Jan Dries

Meer info over de docent vind je hier

De lessen vinden plaats op 2 zaterdagen: 10 en 17 maart 2018, telkens van 13.50 tot 16.40 uur.

Download de flyer

Het inschrijvingsgeld bezorgt u via overschrijving op volgend rekeningnummer: BE04 4098 5623 7131, BIC KREDBEBB. Gelieve de betaling uiterlijk één week voor aanvang van de lessen uit te voeren.
Inschrijvingen kan tot twee weken voor aanvang van de lessen via email.

U hoeft voor de korte module geen examen af te leggen. Als u alle lessen van deze module gevolgd heeft, krijgt u op verzoek een attest.

huisstijl_korte_module