Goran Proot schrijft toegankelijk werk over de typografische evolutie van het handgedrukte boek

Hoe heeft de vormgeving van boeken zich ontwikkeld sinds de introductie van het drukken met losse loden letters in Aalst in 1473 tot 1541? Hoe beslisten Dirk Martens en Joannes van Westfalen in 1473 hoe ze hun eerste boek zouden gaan vormgeven? Hoe komt het dat boeken er na enkele generaties uiteindelijk volstrekt anders uitzien? Op welke manier is het luxe-boek voor een kapitaalkrachtige elite rond 1480 veranderd in een handzaam en toegankelijk product voor een brede waaier van doelgroepen in de jaren 1530?

Deze vragen vormden het uitgangspunt van de eerste tentoonstelling ooit die uitsluitend aan de ontwikkeling van de typografie in de Zuidelijke Nederlanden is gewijd. Deze tentoonstelling, een initiatief van de Vereniging voor Antwerpse Bibliofielen, liep in november en december in de Antwerpse universiteitsbibliotheek. Even voor Kerstmis gaf de samensteller, Dr. Goran Proot, een rondleiding voor de studenten van de tweejarige opleiding. Aan de hand van 46 boeken uit de vroegste periode van de drukpers kon de delicate metamorfose van de vormgeving thematisch worden geschetst.
compoMetamorfose
Het grootste gedeelte van deze prachtwerken werd voor het eerst aan het publiek gepresenteerd. Op het oudste boek na kwamen alle boeken uit privéverzamelingen van Vlaamse bibliofielen. Van sommige van deze uiterst zeldzame edities zijn geen andere exemplaren op Belgische bodem bekend. Andere exemplaren zijn dan weer uniek door hun frisheid en de prachtige tinten waarmee ze in de vijftiende en vroege zestiende eeuw met de hand werden ingekleurd.

Prachtige catalogus

Metamorfose-2-medium
Bij de tentoonstelling liet de Vereniging van Antwerpse Bibliofielen ook een prachtige catalogus maken. Curator Goran Proot legt hierin op heldere wijze uit hoe het boek in de eerste decennia van de boekdrukkunst van uitzicht is veranderd. De publicatie telt 88 pagina’s en is rijk geïllustreerd.
De uitgave is erg toegankelijk geschreven en zeer de moeite waard. Het volstaat onderstaand bedrag onder de vermelding ‘Metamorfose’ over te maken op het rekeningnummer van de Vereniging van Antwerpse Bibliofielen (BE18 0680 9492 8065) en je krijgt de catalogus thuis bezorgd.
De prijs (incl. portokosten) bedraagt € 23,00 voor België en € 27,50 voor Nederland en andere EU-landen.
De vormgeving van de catalogus werd verzorgd door Louis Van den Eede.


Terug naar nieuwsbrief januari 2018