Book design

ElvisPeeters

Ben je gefa­sci­ne­erd door boe­ken, en je wilt je spe­ci­a­li­se­ren in de vorm­ge­ving en typo­gra­fi­sche vorm­ge­ving ervan, dan is deze expert clas­s een ‘must’. Zij wor­dt inge­richt als een practi­cum.

De Expert class Book design heeft tot doel vanuit een reële opdracht tot ontwerp en productie te komen. In de eindfase laten de studenten hun boekprojecten digitaal drukken en binden.

Ensor-boek

Tekst en beeldmateriaal van twee originele boekprojecten worden aangeleverd. Dit jaar maken we een geïllustreerde verhalenbundel van Leen Huet en een wetenschappelijk boek van Véronique Lambert met als voorlopige titel: Zeer beknopte geschiedenis van het graafschap Vlaanderen. De auteurs komen in de opleiding hun teksten voorstellen en jij verzorgt de cover en het binnenwerk voor hun nieuwste uitgave.

Boeken van sterke auteurs

Geschiedenis bij de mensen brengen is de passie van Véronique Lambert (1966). Zij studeerde geschiedenis aan de Universiteit Gent, waar ze in 2001 de titel van doctor in de geschiedenis (specialisatie Middeleeuwse Geschiedenis) behaalde. Ze behaalde in 2007 ook het diploma Master in Cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen. Véronique Lambert werkte als redacteur, gastprofessor, erfgoedbeleidscoördinator, conservator en wetenschappelijk medewerker. Haar publicaties omhelzen diverse terreinen zoals nationale identiteiten, geschiedschrijving en diplomatie in de middeleeuwen, de graven van Vlaanderen en Boulogne,… Sinds 2015 spitst ze zich toe op historisch onderzoek, publicaties, cultuurprojecten en communicatie.

Leen Huet (1966) is auteur van romans, literaire non-fictie en essays. Ze studeerde Kunstgeschiedenis en Wijsbegeerte (KULeuven). Ze publiceerde bijdragen in De Standaard, Knack en De Morgen (columns Oud papier en Rafels). Kunst en literatuur zijn haar belangrijkste thema’s en inspiratiebronnen.
Leen Huet, links op de foto hieronder, benadert haar onderwerpen vaak vanuit een historisch perspectief. Het verleden dat zij daarbij oproept is altijd levendig en kleurrijk, niet het minst door haar zwierige stijl en aandacht voor details.

LeenHuet_VeroniqueLambert

Boektypograaf Antoon De Vylder leidt de Expert class Book design. Hij wordt bijgestaan door Paul Verrept , boektypograaf, ontwerper en illustrator. De docenten geven inzichten en begeleiden het project zoals in de praktijk met raadgevingen, rekening houdend met de visie van de uitgever, het productieproces tot en met de ontwerpcyclus.

In september 2018 wordt het afstudeerwerk tentoongesteld in de tentoonstelling ‘In de sporen van Plantin’.

Voor het volgen van de expert class wordt een ‘grafische opleiding’ beschouwd als een minimale voorwaarde, alsook een goede kennis van de te gebruiken software Word, Adobe Photoshop en InDesign. De beschikking over een computer/laptop is essentieel.

Lees het gedetailleerd programma in onze flyer.

Stuur ons een mailtje en we houden u op de hoogte van de start van de opleiding.
plantin.instituut[at]stad.antwerpen.be