Book design

Ben je gefa­sci­ne­erd door boe­ken, en je wilt je spe­ci­a­li­se­ren in de vorm­ge­ving en typo­gra­fi­sche vorm­ge­ving ervan, dan is deze expert clas­s een ‘must’. Zij wor­dt inge­richt als een prac­ti­cum.

De Expert class Book design heeft tot doel vanuit een reële opdracht tot ontwerp en productie te komen. In de eindfase laten de studenten hun boekprojecten digitaal drukken en binden.

Tekst en eventueel beeldmateriaal van twee originele boekprojecten worden aangeleverd. De auteurs van deze boeken verstrekken relevante achtergrondinformatie. De docenten geven inzichten en begeleiden het project zoals in de praktijk met raadgevingen, rekening houdend met de visie van de uitgever, het productieproces tot en met de ontwerpcyclus.

De boektypograaf Antoon De Vylder leidt de Expert class Book design, bijgestaan door Paul Verrept (boektypograaf, ontwerper en illustrator) en in samenwerking met andere experten.

Lees het gedetailleerd programma in onze flyer.

De eerste lesdag is voorzien op vrijdag 12 januari 2018. Inschrijven kan tot één week voor aanvang van de lessen.

Inschrijvingsgeld: 1500 euro.

Inschrijven.


Terug naar nieuwsbrief herfst