Boekverzorging

De Korte Module Boekverzorging behandelt de volgende aspecten:

 • De intrinsieke kwaliteiten van het boek als materiële en tactiele informatiedrager
 • De relatie tussen vormgeving, type inhoud en beoogd gebruik
 • Zinvolle en duidelijke structuur en hiërarchie in boek en tekst
 • Hulpmiddelen om te navigeren door de inhoud
 • Ritme en flow van het boek
 • Optimaliseren van de leeskwaliteit
 • De basiselementen van tekstcompositie: formaat, bladspiegel, stramien, zetbreedte, zetwijze, regelafstand, lettertype, corpsgrootte…
 • Gebruik van verschillende lettertypes en gewichten, cursief, kleinkapitalen en hangende cijfers
 • Een basisstramien ontwerpen
 • Tekst- en beeldmateriaal combineren
 • Een kritische kijk op hedendaagse tendensen in boekontwerp

De studenten worden uitgenodigd actief te participeren, kritisch te kijken en te reflecteren.

Boekverzorging_VanLooveren


DOCENT

Johan Van Looveren

johanvanlooveren

OPLEIDING

– Grafisch ontwerp, LUCA School of Arts, Campus Sint-Lukas Brussel
– Typografie en Vormgeving, Plantin Instituut voor Typografie, Antwerpen
– Expert Classes Type Design, Plantin Instituut voor Typografie, Antwerpen

LOOPBAAN

– Oprichter grafisch ontwerpbureau Van Looveren & Princen (sinds 1996)
– Docent en onderzoeker Grafisch Ontwerp, LUCA School of Arts, Campus Sint-Lukas Brussel (sinds 2003)
– Organisator lezingenreeks ‘Shapeshifters, Graphic Design Thinking’, Brussel (sinds 2005)
– Prijs voor de Best Vormgegeven Boeken (2010, 2011, 2012)
– Eigen publicaties: ‘Shaping Voices, Thinking and Talking about Graphic Design’ (2010) en ‘Thoughts on Designing Information’ (2014)


Inschrijvingsgeld: 360 euro

Studenten aan universiteiten en hogescholen kunnen in aanmerking komen voor een vermindering van 20% op het inschrijvingsgeld. Dat geldt ook voor studenten en afgestudeerden van het Plantin Instituut voor Typografie.

De lessen vinden plaats op volgende zaterdagen:
16, 23 en 30 januari, 6 en 13 februari 2021.
Telkens van 10 tot 12.50 uur.
De lessen worden gegeven via Zoom (videostreaming).

Studenten die deze korte module wensen te volgen, dienen over een minimale kennis typografie te beschikken. Zij volgen de colleges mee met de studenten Expert classes Typografie & Vormgeving.

Het inschrijvingsgeld bezorgt u via overschrijving op volgend rekeningnummer: BE04 4098 5623 7131, BIC KREDBEBB. Gelieve de betaling uiterlijk één week voor aanvang van de lessen uit te voeren.

Inschrijvingen kan tot één weken voor aanvang van de lessen via email: plantin.instituut@antwerpen.be.

U hoeft voor de korte module geen examen af te leggen. Als u alle lessen van deze module gevolgd heeft, krijgt u op verzoek een attest.


Terug naar nieuwsbrief januari 2021