Boekontwerp

Deze pagina beschrijft de Expert class Boekontwerp 2022–23. De editie van volgend academiejaar wordt in het Engels gegeven, als een online edition. We herhalen de Nederlandstalige Expert class, in contactonderwijs, in 2024–25.

Boekontwerpen uit 2021

Tijdens deze Expert class ontwerp je een boek van A tot Z. Gedurende tien lesdagen, verspreid over een periode van zes maanden, begeleidt grafisch ontwerper en typograaf Jurgen Persijn je stapsgewijs door het ontwerp- en productieproces van een boek. Hij wordt ook bijgestaan door externe experts, als Sara De Bondt, Sofie Jacobs en Johan Van Looveren.

Bij aanvang van de lessenreeks worden tekst en beeld van het te ontwerpen boek ter beschikking gesteld. Via klassikale presentaties en individuele gesprekken worden raadgevingen en inzichten meegegeven, rekening houdend met de ontwerpcyclus en mogelijke productiemethodes.

P R A K T I S C H

Docent: Jurgen Persijn
Aanvang: 27 januari 2023
Lessenrooster: vrijdag 27 januari, 10 februari, 3 maart, 17 maart, 31 maart, 21 april, 12 mei, 2 juni, 16 juni (jurering) en 30 juni 2023, telkens van 10 tot 16.30 uur.
Locatie: Museum Plantin-Moretus, Vrijdagmarkt 22, 2000 Antwerpen. Deze lessen worden gegeven in contactonderwijs.
Inschrijvingsgeld: 1480 euro. Je ontvangt een korting van 20% indien je nog geen jaar bent afgestudeerd aan een universiteit of hogeschool, werkloos bent, of wanneer je reeds oud-student bent van het Plantin Instituut voor Typografie.

Over de docent

Jurgen PersijnJurgen Persijn werkt sinds 1999 als autodidact grafisch ontwerper, voornamelijk voor de culturele sector. Zijn focus is geleidelijk aan steeds meer op boekontwerp komen te liggen, waarbij heel veel aandacht gaat naar de architectuur en de tactiliteit van het boek. Door de jaren heen ontwierp hij boeken voor uitgevers zoals Mercatorfonds, Lannoo, Ludion, nai010, Hatje Cantz en werkte hij voor instellingen/musea zoals BOZAR, S.M.A.K, WIELS of Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.

Zijn boeken werden viermaal bekroond met de Best Vormgegeven Boeken-award. De voorbije jaren is hij naast boekontwerp zich ook gaan toeleggen op de scenografie van tentoonstellingen.

Voorkennis

Om aan de Expert class Boekontwerp te kunnen beginnen, verwachten we dat je minstens aan een grafische opleiding hebt deelgenomen. Ook heb je een gedegen kennis van Adobe InDesign, het softwarepakket dat in de Expert class wordt gebruikt. Van Photoshop en Illustrator heb je minstens al een basiskennis. Als student kan je de software van de Creative Cloud aan verminderd tarief huren.

Toelating

Realisaties Boekontwerp 2019Om je competenties te leren kennen, en om te peilen naar je verwachtingen van de Expert class, hebben we met iedereen vooraf een intakegesprek. We overlopen daarin met jou waar je staat in het vakgebied boekontwerp, wat je zou willen bijleren, hoe de Expert class is opgevat als practicum en of dit kan beantwoorden aan jouw verwachtingen. Je krijgt een individuele afspraak voor dit gesprek, dat eventueel ook via Zoom kan worden gehouden.

Om het niveau van je software-kennis na te gaan, zullen we je vragen aansluitend een oefening in InDesign te maken.

Boekontwerpen uit 2021

De opdracht

Iedere student ontwerpt één volledig boek. Tekst- en beeldmateriaal van het te ontwerpen boek worden op de eerste dag van de lessen digitaal aangeleverd. Iedere student gaat dus met hetzelfde materiaal aan de slag, waardoor iedereen evenveel informatie te verwerken krijgt en met gelijkaardige problemen geconfronteerd zal worden. Het boek bevat tal van foto’s, illustraties en voetnoten, een stamboom en een index.

James Ensor, menu voor Ernest RousseauDit jaar zullen we werken aan een boek over de briefwisseling van de beroemde schilder James Ensor met de familie Rousseau. Het boek bestaat uit essays (rijkelijk geïllustreerd met werk van Ensor), de volledige briefwisseling en vertalingen van de essays. Werktitel van het boek is ‘Lettres de James Ensor à la famille Rousseau – Une amitié démasquée’.

Aantal studenten

We beperken het aantal deelnemers aan de Expert class Boekontwerp. Dat bevordert de interactie met de lesgever en biedt ruimte voor individuele opvolging.

Inschrijven en kortingen

Inschrijven doe je makkelijk via een e-mail aan plantin.instituut@antwerpen.be.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 1480 euro. Je ontvangt een korting van 20% indien je nog geen jaar bent afgestudeerd aan een universiteit of hogeschool, werkloos bent, of wanneer je reeds oud-student bent van het Plantin Instituut voor Typografie.

Diploma

Wanneer je bij afloop van de Expert class je boekopdracht met succes afrondt, behaal je het ‘Diploma Boekontwerp’ van het Plantin Instituut voor Typografie. De Artesis-Plantijn Hogeschool verleent aan deze Expert class het ‘Getuigschrift van Posthogeschoolvorming’.

Traject practicum gecombineerd met theorie

De Expert class Boekontwerp is een praktijkvorming. Je kan dit combineren met theoretische colleges van dezelfde lesgever, gegeven op drie zaterdagen in januari. We brengen ook een studiebezoek aan binderij Brepols en drukkerij Graphius.

Deze onderwerpen komen aan bod:

 • De intrinsieke kwaliteiten van het boek als materiële en tactiele informatiedrager
 • De relatie tussen vormgeving, type inhoud en beoogd gebruik
 • Zinvolle en duidelijke structuur en hiërarchie in boek en tekst
 • Hulpmiddelen om te navigeren door de inhoud
 • Ritme en flow van het boek
 • Optimaliseren van de leeskwaliteit
 • De basiselementen van tekstcompositie: formaat, bladspiegel, stramien, zetbreedte, zetwijze, regelafstand, lettertype, corpsgrootte…
 • Gebruik van verschillende lettertypes en gewichten, cursief, kleinkapitalen en hangende cijfers
 • Een basisstramien ontwerpen
 • Tekst- en beeldmateriaal combineren
 • Een kritische kijk op hedendaagse tendensen in boekontwerp

Deze hoorcolleges worden gegeven op zaterdag: zaterdag 14 en 21 januari, van 10 tot 16.40 uur, en zaterdag 28 januari, van 10 tot 12.50 uur.
Voor deze theoretische colleges schrijf je afzonderlijk in. Het inschrijvingsgeld bedraagt 360 euro.

Waar?

Museum Plantin-Moretus, Vrijdagmarkt 22, 2000 Antwerpen. Deze lessen worden gegeven in contactonderwijs; lessen meevolgen op afstand kan besproken worden. Neem daarvoor contact met ons op.
Het historisch museum ligt in het centrum van Antwerpen en is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer of met de auto.

Expo Boekontwerp
Onze tentoonstelling in de universiteitsbibliotheek UAntwerpen (november 2021 tot januari 2022).