Beeldcultuur

Er is nu een mogelijkheid om deze module te volgen buitenom de tweejarige opleiding Typografie & Vormgeving. De nieuwe korte module is opgedeeld in de vakken Geschiedenis van het beeld en Beeldcultuur. Zo krijg je de kans om je op zeer korte tijd in de boeiende wereld van het beeld te verdiepen.

De geschiedenis van het beeld wordt belicht tegen de achtergrond van de typografie. Vertrekkend bij de miniatuurkunst wordt nadien stilgestaan bij de blokboeken en de illustraties van de incunabelen. Van de zestiende eeuw tot het begin van de twintigste eeuw worden de diverse illustratievormen – houtsnede, gravure, litho, houtgravure – bestudeerd in samenhang met de evolutie in de typografische vormgeving en de kunststijlen in het algemeen. Daarbij bekijken we de maatschappelijke rol van de illustratie.
In de module vertrekken we vanuit het gegeven dat beeldcultuur een strategie is, een methode om de wereld te onderzoeken en te begrijpen via boek, krant en magazines maar ook door de verschillende nieuwe en sociale media. Dit geeft bewondering voor de kracht en ethiek van de beeldtaal, maar vraagt ook een kritische houding om haar toekomst, die bepaald wordt door bedreigingen van de rol van infotainment, globalisering en beeldmanipulatie.

Beeldcultuur

De rode draad bij de geschiedenis van de beeldcultuur is zingeving en humanisering. Beide begrippen zijn nauw met elkaar verweven, zowel in de media, het boekbedrijf, in het kunstenonderzoek als in de veranderende samenleving.
De colleges helpen om beelden te analyseren om er daarna gefundeerd over te kunnen reflecteren. Zowel het grote aanbod van ‘beelden’ als schilderijen, foto’s, affiches, video, teksten, letters, film, media, kaarten, digitale afbeeldingen als de wetenschappelijke ­iconografie, op artistiek, decoratief én propagandaniveau, komen aan bod.

Studenten die deze korte module wensen te volgen, dienen over een zekere voorkennis te beschikken. Je volgt de colleges mee met de studenten Expert classes Typografie en Vormgeving. En dat alles in het unieke historische kader van het Museum Plantin-Moretus in Antwerpen, Unesco Werelderfgoed.

Inschrijvingsgeld: € 420. Studenten aan universiteiten en hogescholen kunnen in aanmerking komen voor een vermindering van 20% op het inschrijvingsgeld. Dat geldt ook voor studenten en afgestudeerden van het Plantin Instituut voor Typografie.

Docent Geschiedenis van het beeld: Vladimir Ivaneanu
Docent Beeldcultuur: Johan Swinnen

Download hier de flyer

De lessen vinden plaats op volgende 4 zaterdagen: 3, 10 en 24 februari en 3 maart 2018. Telkens van 10.00 tot 12.50 uur.
Het inschrijvingsgeld bezorgt u via overschrijving op volgend rekeningnummer: BE04 4098 5623 7131, BIC KREDBEBB. Gelieve de betaling uiterlijk één week voor aanvang van de lessen uit te voeren.
Inschrijvingen kan tot twee weken voor aanvang van de lessen via email.

U hoeft voor de korte module geen examen af te leggen. Als u alle lessen van deze module gevolgd heeft, krijgt u op verzoek een attest.