Grondslagen van de typografie

In de eerste plaats wordt er aandacht besteed aan het basismateriaal van de typograaf: de letter. De verschillende onderdelen en de vorm van de letter worden behandeld, maar ook de classificatie en de techniek van het herkennen van letters. Historische en hedendaagse maatsystemen zoals Fournier, Didot en Pica komen aan bod.

Kopijvoorbereiding en -verwerking gaat onder andere over de zin (of onzin?) van het typografische schetsen, aan- en afspatiëren en kernen. Gelden er normen in verband met de alineabehandeling, afbrekingen, paginering, afkortingen, het zetten van maten en gewichten, formules, initialen, tabellen, een notenapparaat en correctietekens?

De leesbaarheid, het criterium van alle goede typografie, wordt uitvoerig bekeken: de relatie lettercorps − regellengte − spatiëring − regelafstand, maar ook typografische versieringen, filets, zetwijzen, letterkeuze en lettercombinatie.

Ten slotte komen de aspecten vlakverdeling en bladspiegel aan bod op grond van de regels van de gulden snede.
grondslagen

Studenten die deze korte module wensen te volgen, dienen over een minimale grafische kennis te beschikken. Zij volgen de colleges mee met de studenten Expert classes Typografie en Vormgeving.
En dat alles in het unieke historische kader van het Museum Plantin-Moretus in Antwerpen, Unesco Werelderfgoed.

U hoeft voor de korte module geen examen af te leggen. Als u alle lessen van deze module gevolgd heeft, krijgt u op verzoek een attest.

Inschrijvingsgeld: € 360. Studenten aan universiteiten en hogescholen kunnen in aanmerking komen voor een vermindering van 20% op het inschrijvingsgeld. Dat geldt ook voor studenten en afgestudeerden van het Plantin Instituut voor Typografie.

Docent: Dr. Jo De Baerdemaeker, zelfstandig letterontwerper, producent-ontwikkelaar van digitale lettertypes, en post-doctoraal onderzoeker.

Aanvang lessen: 28 september 2019
De lessen vinden plaats op 3 zaterdagen:
– 28 september 2019, van 10.00 tot 16.40 uur
– 12 oktober 2019, van 10.00 tot 12.50 uur
– 19 oktober 2019, van 10.00 tot 12.50 uur

Download onze flyer (pdf)

Het inschrijvingsgeld bezorgt u via overschrijving op volgend rekeningnummer: BE04 4098 5623 7131, BIC KREDBEBB. Gelieve de betaling uiterlijk één week voor aanvang van de lessen uit te voeren.

Inschrijvingen kan tot twee weken voor aanvang van de lessen via dit inschrijf­for­mu­lier.