Basis Typografie

De korte module Basis typografie bestaat uit de volgende vakken:

- Grondslagen van de typo­gra­fie (docent Dr. Jo De Baerdemaeker)
In de eerste plaats wordt er aandacht besteed aan het basismateriaal van de typograaf: de letter in al zijn toepassingen. De verschillende onderdelen en de vorm van de letter worden behandeld, maar ook de classificatie en de techniek van het herkennen van letters…

- Schrift als basis van het letterontwerp (docent Dr. Frank E. Blokland)
De studie heeft tot doel het vergroten van het begrip van en inzicht in zaken als conventie, vorm, constructie, contrastsoort, contrast en ritme. Letters worden tot in de diepte ontleed…

Inschrijvingsgeld: 630 €. Studenten aan universiteiten en hogescholen kunnen in aanmerking komen voor een vermindering van 20% op het inschrijvingsgeld. Dat geldt ook voor studenten en afgestudeerden van het Plantin Instituut voor Typografie.

De lessen vinden plaats op volgende zaterdagen:

Aanvang lessen: 8 september 2018
- 8 en 29 september 2018, van 13.50 tot 16.40 uur
- 6 en 13 oktober 2018, van 10.00 tot 16.40 uur

Studenten die deze korte module wensen te volgen, dienen over een minimale kennis typografie te beschikken. Zij volgen de colleges mee met de studenten Expert classes Typografie en Vormgeving.

Het inschrijvingsgeld bezorgt u via overschrijving op volgend rekeningnummer: BE10 8449 0095 3104, RABOBE22. Gelieve de betaling uiterlijk één week voor aanvang van de lessen uit te voeren.

Inschrijvingen kan tot twee weken voor aanvang van de lessen via dit inschrijf­for­mu­lier.

U hoeft voor de korte module geen examen af te leggen. Als u alle lessen van deze module gevolgd heeft, krijgt u op verzoek een attest.