Auteurs- en mediarecht

Wat is het auteursrecht precies? Welke zijn de rechten van de auteur en de rechten en plichten van de gebruikers? Een overzicht van de belangrijkste aspecten van het auteursrecht, en een blik op enkele relevante mediarechtelijke vraagstukken.

Auteursrecht:

– Het auteursrecht binnen het geheel van intellectuele eigendomsrechten
– Wat wordt beschermd door het auteursrecht?
– Wat is “origineel”?
– Welke rechten heeft de auteur van een werk?
– Hoe lang zijn werken beschermd?
– De relatie auteur – uitgever
– Citaatrecht en andere uitzonderingen
– Auteursrecht en nieuwe media

Mediarecht:

– Persvrijheid – vrijheid van meningsuiting
– Bronnengeheim
– Hoor en wederhoor
– Recht op afbeelding

auteursrecht

Studenten die deze korte module wensen te volgen, dienen over een minimale grafische kennis te beschikken. Zij volgen de colleges mee met de studenten Expert classes Typografie en Vormgeving.

Deze lessen worden gegeven op een hybride manier. U kan de lessen volgen vanuit ons leslokaal of Zoom gebruiken om de les van thuis uit te volgen. Na de les krijgt iedereen ook de presentatie doorgestuurd.
We hebben typisch tien à 15 studenten voor de les. Er is dus voldoende mogelijkheid om vragen te stellen.

Inschrijvingsgeld: € 210. Studenten aan universiteiten en hogescholen kunnen in aanmerking komen voor een vermindering van 20% op het inschrijvingsgeld. Dat geldt ook voor studenten en afgestudeerden van het Plantin Instituut voor Typografie.

waemh

Docent: Heidi Waem, advocaat aan de balie te Brussel

De lessen vinden plaats op 2 zaterdagen: 11 en 18 juni 2022, telkens van 10.00 tot 12.50 uur.

Het inschrijvingsgeld bezorgt u via overschrijving op volgend rekeningnummer: BE04 4098 5623 7131, BIC KREDBEBB. Gelieve de betaling uiterlijk één week voor aanvang van de lessen uit te voeren.
Inschrijvingen kan tot twee weken voor aanvang van de lessen via email.

U hoeft voor de korte module geen examen af te leggen. Als u alle lessen van deze module gevolgd heeft, krijgt u op verzoek een attest.