Digitaal letterontwerp

Je wil je verdiepen in de achtergronden en onderliggende structuren van letters en typografie én je wil je bekwamen in het ontwerpen van letters, meer inzicht krijgen in fontproductie en de hiervoor beschikbare software. Deze korte module, gegeven door dr. Frank E. Blokland, zet je op weg.


Door de komst van de personal computer en ontwikkeling van de desktop publishing is de typografie gedemocratiseerd.

De studie is een logisch vervolg op het onderzoek naar de invloed van de pen op de lettervormen. De technologie wordt tot in detail belicht en de cursisten gaan ook zelf letters digitaliseren, stellen en omzetten in een fontformaat. Dit resulteert ook in praktische kennis voor bijvoorbeeld het maken en bewerken van logo’s. De volgende onderwerpen worden behandeld:

– digitaliseringstechnieken
– justeren en het daarmee samenhangende kernen
– fontproductiesoftware (DTL FontMaster)
– fontformaten: OpenType, TrueType en PostScript Type 1
– codepages Unicode
– paginabeschrijvingstalen (PostScript)
– resolutie en daarmee samenhangende zaken als (delta)hinting
– grayscaletechnologiën (anti-aliasing)

Lettermodeler 6.7


DOCENT

Dr. Frank E. Blokland

Dr. Frank E. Blokland

OPLEIDING

Grafische en Typografische vormgeving, Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, ’s-Gravenhage (1978−1983)

LOOPBAAN

– Letterontwerper en producent/uitgever van digitale lettertypen
– Oprichter Dutch Type Library Auteur en vormgever van de Teleac-cursus Kaligraferen, de kunst van het schoonschrijven (1990)
– Initiatiefnemer en projectleider van software voor de professionele fontproductie DTL Font Master Utilities
– Sinds 1987 docent Lettertekenen & schrijven aan de eerste en tweede fase van de opleiding Grafische en Typografische vormgeving, Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, ’s-Gravenhage
– Country delegate van de AtypI voor Nederland


Inschrijvingsgeld: 420

Studenten aan universiteiten en hogescholen kunnen in aanmerking komen voor een vermindering van 20% op het inschrijvingsgeld. Dat geldt ook voor studenten en afgestudeerden van het Plantin Instituut voor Typografie.

De lessen vinden plaats op volgende zaterdagen:
– 16 januari 2021 van 13.50 uur tot 16.40 uur
– 23 januari 2021 van 13.50 uur tot 16.40 uur
– 30 januari 2021 van 13.50 uur tot 16.40 uur
– 6 februari 2021 van 13.50 uur tot 16.40 uur
Deze colleges worden gegeven via Zoom (videostreaming).

Studenten die deze korte module wensen te volgen, dienen over een minimale kennis typografie te beschikken. Zij volgen de colleges mee met de studenten Expert classes Typografie & Vormgeving.

Het inschrijvingsgeld bezorgt u via overschrijving op volgend rekeningnummer: BE04 4098 5623 7131, BIC KREDBEBB. Gelieve de betaling voor aanvang van de lessen uit te voeren.

Inschrijven kan tot 14 januari: plantin.instituut@antwerpen.be.

U hoeft voor de korte module geen examen af te leggen. Als u alle lessen van deze module gevolgd heeft, krijgt u op verzoek een attest.


Terug naar nieuwsbrief januari 2021