Interessante typografische events in de komende maanden

Kostprijsbewust produceren
In deze VIGC-opleiding leer je de uurkostprijs opstellen van een kostenplaats zoals een prepressinstallatie, een pers of een afwerkingsmachine. Dit systeem is bruikbaar voor alle grafische bedrijven: prepress, offset, diepdruk en zeefdruk en andere productiemethodes.
Elke vorm van kostprijsberekening is gebaseerd op een systeem. De docent analyseert de voor- en de nadelen van de full-costing, direct costing en activity based costing. We werken in Excel, dus je brengt best je eigen notebook mee. Nadien wordt het systeem toegepast aan de hand van twee case-studies. De voorbeelden zijn zo gekozen dat ze rechtstreeks in het bedrijf kunnen toegepast worden. Iedereen gaat naar huis met praktische boordtabellen waarin de eigen cijfers makkelijk ingebracht kunnen worden. Er is geen basiskennis vereist, ook geen boekhouden of economie. De organisatie gebeurt door het VIGC.
Maandag 25 maart, van 9 tot 17.30 uur, in campus Blairon, Turnhout.


Miraeus Lecture: Marianne C.E. Gillion
Paradigmatic prints and particular performances: religious and musical identities in the liturgical books of the Cathedral of Our Lady and the Church of St. James, Antwerp.
This lecture will explore how the liturgical music at the Cathedral and at Saint James reflected various identities during the early modern period. The institutions’ surviving books, which include items produced by local printers such as Plantin, Trognesius, and Verdussen, reveal the tensions that could exist between episcopal mandates and local traditions. New musical traditions were experimented with and embraced as the Cathedral and Saint James were reinvented as bastions of Counter Reformation Catholicism.
27 maart 2019, 19 uur, Nottebohmzaal Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen


Tentoonstelling in de Bibliotheca Wittockiana: Pictura Loquens.
De tentoonstelling Pictura loquens is opgevat als een ode aan sprekende beelden, zoals die werden gedrukt in oude boeken door uitgevers die actief waren in onze streken, van de vijftiende tot en met de achttiende eeuw.
Pictura LoquensDankzij het bruikleen door leden van de Société royale des bibliophiles et iconophiles de Belgique van meer dan 130 geïllustreerde boeken ontdekken we dat de aantrekkingskracht van het beeld niet enkel iets van vandaag is. Sedert het ontstaan van de boekdrukkunst en vooral in de zeventiende eeuw speelden tekenaars en prentsnijders uit onze streken – de oude Nederlanden en het Prinsbisdom Luik – een centrale rol in een tak van de Europese creatieve industrie, namelijk op het vlak van de boekillustratie. In de tentoonstelling wordt duidelijk dat hun werken ontelbare keren zijn heruitgegeven of gekopieerd over grenzen heen. Voor sommige ervan strekte de invloed zich over een periode van wel meer dan tweehonderd jaar!
Er valt veel plezier te beleven aan de vele zeldzame en mooie stukken en aan de catalogus die 360 pagina’s en meer dan 340 kleurenillustraties telt. De groep van de digital natives kan het verhaal ontdekken achter de oude beelden, en leert hoe prenten over jaren, decennia en zelfs eeuwen heen kon evolueren. Er wordt ook getoond hoe boekillustraties tot stand kwamen.
De tentoonstelling is te bezichtigen van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 17 uur. Gratis inkom iedere eerste zondag van de maand.
Catalogus: Vergnes B., van Cauwelaert A. (dir.), Pictura Loquens (2019), Société Royale des bibliophiles et iconophiles de Belgique (SRBIB), Bruxelles, 362 pagina’s (270 x 170 mm), 50 € tijdens de tentoonstelling en 40 € op de dag van de opening.
Nog tot 31 maart, Bemelstraat 23, Brussel.


Hans-Vredeman-De-Vries
Grotesken. De fantasie verbeeld.
Aan het einde van de 15de eeuw herontdekt men in Rome de ondergrondse ruïnes van het beroemde keizerlijke paleis van Nero: het Domus Aurea. Op de muren vinden de nieuwsgierigen ongeziene, bonte muurschilderingen met overdadige, symmetrische versieringen. Daartussen wemelt het van bizarre dieren en fabelwezens. De decoraties gaan de geschiedenis in als ‘grotesken’, naar hun vindplaats in ‘grotachtige’ ruïnes.
Tijdens de renaissance zijn deze antieke grotesken een inspiratiebron voor vele kunstenaars. Het centrale luik van de tentoonstelling illustreert hoe Antwerpse prentkunstenaars als Hans Vredeman De Vries en Cornelis Floris deze uitbundige en fantasierijke ornamentvorm introduceerden in de Lage Landen in de 16de eeuw. De prentkunst – en Antwerpen als (prent)drukkerscentrum – spelen een belangrijke rol in de verspreiding van deze ornamentstijl naar andere kunsttakken, zoals schilderkunst, architectuur, edelsmeedwerk, glasschilderkunst en boekdrukkunst. In de tentoonstelling tonen we ook een recent in de collectie opgedoken, ongekende serie ontwerptekeningen voor grotesk meubilair van Paul Vredeman de Vries – de weinig bestudeerde zoon van Hans Vredeman de Vries.
Al gauw gebruikt men de term ‘grotesk’ niet meer alleen voor deze aan de oudheid ontleende ornamentvorm, maar meer in het algemeen voor al wat betrekking heeft tot het bizarre, monsterachtige, inventieve, karikaturale en bespottelijke – connotaties die wij tot op vandaag nog steeds met het begrip ‘grotesk’ associëren. Een tweede luik van de tentoonstelling toont hoe dergelijke ‘grillige’ vormen steeds tot de verbeelding van kunstenaars hebben gesproken. In de zestiende-eeuwse Nederlanden zijn Bosch en Bruegel met hun drollerieën, de grote pioniers. Moderne en hedendaagse kunstenaars treden in hun voetspoor en werken van James Ensor, Fred Bervoets en René De Coninck tonen aan dat de aantrekkingskracht van het groteske tot op vandaag doorleeft in de kunst.
vrijdag 5 april tot zondag 15 september 2019, Museum Plantin-Moretus, Antwerpen


Hackathon Design Thinking
De basis voor de ‘Design Thinking’ methode werd aan het eind van de jaren ’60 in de 20ste eeuw gelegd door een aantal wetenschappers, met als doel ‘bestaande omstandigheden te transformeren naar favoriete’. Ze wil probleemoplossend werken en buitengewone, creatieve resultaten behalen. Via brainstormsessies zoekt men naar een manier om innovatieve producten, diensten, processen of strategieën te ontwikkelen.
Design Thinking laat toe dat ook mensen die niet als ontwerper getraind zijn, uitdagingen op een creatieve manier benaderen. De organisatoren van de Kalenderwedstrijd organiseren in 2019 een hackathon samen met de Lean Analytical Association uit Zwitserland. Eerst krijgen de deelnemers een theoretische uiteenzetting. Nadien wordt iedereen uitgenodigd om in werkgroepen de praktijk van hun methode te ervaren.
Aan het einde van de dag zal een team van experts, waaronder Nieske van Woerden, PO Customer Insight Engine and insight expert digital, in gesprek gaan met de verschillende werkgroepen over de methode en de gekozen oplossingen.
donderdag 11 april


Workshop PDF update
De volgende grote stap in prepress, in design staat voor de deur: PDF/X-4. Ook binnen de Ghent Workgroup wordt er gewerkt aan specificaties die gebaseerd zijn op PDF/X-4. Gezien dit een grote verandering is en er nieuwe functionaliteiten worden toegelaten zoals live transparantie, PDF-lagen, JPEG2000-compressie, RGB inhoud, enz. is een grondige praktijkkennis zeker aan te raden.
Didier Haazen is de docent.
In de voormiddag, op dezelfde plek, kan je ook nog naar een workshop waar dieper wordt ingegaan op het gebruik van kleur in een productieproces. Je kan je inschrijven voor beide modules of voor elk apart. Deze workshop wordt door Fons Put gegeven. De organisatie van de twee workshops gebeurt door het VIGC.
Donderdag 25 april ‐ VIGC, Campus Blairon 5, Turnhout


Open Dag voor kandidaat studenten. Info over al onze opleidingen.
Zaterdag 27 april, om 11 uur, auditorium Museum Plantin-Moretus.


Drukdrukdruk en heropening drukkerij-afdeling Industriemuseum
Op 4 en 5 mei 2019 kleeft er inkt aan je handen en kom je ogen te kort, want drukdrukdruk komt terug! Dit jaarlijks festival viert de wereld van grafiek met workshops, artist talks, expo’s en meer in heel België. Drukdrukdruk, dat is prachtige prints, fascinerende persen, trage technieken en veel inspiratie.
Hetzelfde weekend kan je ook terug de drukkerij-afdeling van het Industriemuseum bezoeken, want die heropent in een vernieuwde opstelling. Het Industriemuseum is de nieuwe naam voor het Miat.
4 en 5 mei.


Expo: Boeken in de marge.
Typografische edities en private presses in België. Een keuze uit de jaren 80 tot nu.
Deze tentoonstelling is open van dinsdag tot vrijdag, van 9 tot 17 uur. Op zaterdag van 9 tot 16 uur. Elke eerste zondag van de maand van 13 tot 18 uur.
Adres: rue Verte 1B, Thuin.
Nog tot 5 mei, Maison de l’Imprimerie de Thuin.


Benelux Online Print Event in Antwerpen
Online Print heeft nog heel veel groeipotentieel in de Benelux. Dat werd duidelijk op het Benelux Online Print event van vorig jaar dat met 135 deelnemers helemaal uitverkocht was. Dit jaar komt er een vervolg, in het mooie kader van de Antwerpse Zoo.
Met topsprekers uit o.a. België, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk biedt het VIGC ook dit jaar een heel gevarieerd en inspirerend programma aan. We zagen op de agenda namen als Bernd Zipper (D, Zipcon), Franky De Meyer (reclameonline.be), Richard Askam (ballpix.co.uk), Prof. Christian Gülpen (D, RWTH Aachen University), Marco Aarnink (NL, print.com), Daniel Ackermann (D, Saxoprint) en Jos Steutelings (VIGC). Het wordt een dag met veel inspiratie, informatie en mogelijkheid om te netwerken met CEO’s van vooraanstaande Europese Online Print spelers. Een unieke kans voor wie Online Print (verder) wil uitbouwen in het bedrijf.
En natuurlijk is er ook aan de omkadering gedacht. Zo zal het dagprogramma afgesloten worden met een drink en is er bijkomend de mogelijkheid om met een gids de Zoo van Antwerpen te bezoeken. ’s Avonds sluiten ze af in stijl met een Vip-diner dat wordt aangeboden door Aleyant Pressero by Four Pees in een van de statige zalen van Zoo Antwerpen.
Donderdag 9 mei, Zoo Antwerpen.


Rondleiding Grotesken-tentoonstelling, door Virginie D’haene, assistent-conservator Prentenkabinet.
Voor studenten, docenten, sponsors en sympathisanten Plantinia.
Opgelet: nieuwe datum.
Vrijdag 10 mei, om 10 uur en om 11.30 uur, Museum Plantin-Moretus.


Miraeus Lecture: Margriet Hoogvliet
Religieuze leescultuur van leken in de regio tussen Parijs en Antwerpen in de vijftiende eeuw
15 mei 2019, 19 uur, Nottebohmzaal Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen


Practicum InDesign voor gevorderden
Meer uitleg volgt
vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni, van 10 tot 16.40 uur, Auditorium Museum Plantin-Moretus


Congres: Antwerpen als Europese prentenfabriek
Organisatie: Forum BeeldDrukPapier (BildDruckPapier, resp. PicturePrintPaper). Dit is een internationaal platform voor onderzoekers, museummedewerkers, verzamelaars en andere belangstellenden die zich bezig houden met volkskundige onderwerpen, in het bijzonder met populaire grafiek.
In samenwerking met het Rubenianum en het Ruusbroecgenootschap (Universiteit van Antwerpen).
2–4 juni 2019, Antwerpen


Zomertyposium Initiaal
De alumni-organisatie Initiaal houdt haar jaarlijks Typosium in het Mediahuis. Vier sprekers en een prentenmaker treden voor het voetlicht. Het programma wordt begin juni bekendgemaakt.
zaterdag 31 augustus, van 10 tot 16 uur, Mediahuis, Linkeroever, Antwerpen