Interessante typografische events in de volgende maanden

Tentoonstelling In de sporen van Plantin
Onze tentoonstelling met het afstudeerwerk van de studenten Type design loopt dit jaar in het prachtige kader van de Sint-Pauluskerk in Antwerpen.
Je zal verbaasd zijn over wat onze studenten hebben klaargespeeld op één jaar tijd. De groep kwam dit jaar uit vier verschillende landen en tussen november en juni kwamen ze tien keer samen op woensdagen. Ze bestudeerden de renaissancistische lettertypes in het archief van het museum. Als groep maakten ze een lettertype gebaseerd op die historische voorbeelden. Dit jaar werden de matrijzen van de Gentse lettersnijder Van der Keere met de microscoop bestudeerd. Daarna maakt elke student een eigen lettertype. Ze worden daarvoor bijgestaan door de bekende letterontwerper Dr. Frank E. Blokland. Zijn eigen typefoundry in ’s Hertogenbosch, DTL, is de oudste digitale letterproducent van Nederland (sinds 1990). Het geeft veel plezier om te zien hoe deze jonge mensen in een periode van slechts één jaar een eigen lettertype kunnen maken, puttend uit de ervaring van de docent en gebruikmakend van gespecialiseerde font-productiesoftware. Dat ontwikkelingspad wordt in de tentoonstelling helder uitgelegd op grote panelen.
Een deel van de kloosterrondgang van de Sint-PauluskerkDit jaar zijn we te gast in de neogotische kruiswegkapel van de Sint-Pauluskerk. Deze kerk is oorspronkelijk een dominicaner kloosterkerk uit de 16e eeuw. Het interieur van de kerk vertoont een grote eenheid en valt op door zijn sobere zwart-witte kleurvoering. In de zijbeuk hangen 15 schilderijen door grote meesters als Peter Paul Rubens, Jacob Jordaens, Antoon van Dyck en Cornelis de Vos. Deze vijftien mysteries van de Rozenkrans staan in een vaste volgorde, te weten de vijf Blijde mysteries, vervolgens de vijf Droeve en tenslotte de vijf Glorierijke mysteries. Het schilderij, Aanbidding van de herders, zou een van de eerste werken zijn die Rubens na zijn terugkeer uit Italië in Antwerpen schildert. Ernaast hangt een kopie van het schilderij La Madonna del Rosario van Caravaggio.
De kerk is elke dag (weekdagen én weekends) te bezoeken, gratis, van 14 tot 17 uur.
Van 10 september tot 26 oktober, alle dagen van 14 tot 17 uur, Sint-Pauluskerk, Veemarkt 14, Antwerpen.


Drukstandaardisatie 2.0
Een nieuwe versie van de drukstandaard voor offset werd gepubliceerd. De bijhorende kleurprofielen bij deze nieuwe manier van drukken zijn intussen door de Duitse vakorganisaties FOGRA en ECI gelanceerd. Naast kleurprofielen voor premium -en niet gecoat papier, is er eind 2017 ook voor rotatie-offset op “super calendered” papier een kleurprofiel gelanceerd.
Praktisch betekent dit dat designers aan de slag kunnen met deze nieuwe vorm van kleurcodering. Tijd voor actie dus, indien je dit nieuw type van designs wil drukken volgens de nieuwe ISO 12647-2 parameters en meetmethodes. Om u hierbij te helpen organiseert het VIGC een praktische opleiding rond dit thema.
Fons Put is de docent. De organisatie gebeurt door het VIGC.
Donderdag 20 september, 13 tot 16 uur, VIGC Turnhout.


Academische zitting.
Zaterdag 22 september, om 10.30 uur, Museum Plantin-Moretus.
Gastspreker op de zitting is dit jaar Chris Vermaas, docent aan ons Instituut. Zijn lezing gaat over het boek & het omslag en heeft als titel ‘Over de Binnenkant van de Buitenkant’. De lezing spreekt over hoe grafische elementen op een boekomslag samenwerken en over hoe ze het gewenste bericht oproepen. Die samenwerking wordt geanalyseerd aan de hand van allerlei omslagen en andere grafische werkstukken. Met de inzichten daaruit ontleend kan worden aangetoond hoe de kijker en lezer geholpen wordt zelf de beoogde mededelingen samen te stellen.
Chris Vermaas (Amsterdam 1958), studeerde grafisch ontwerpen aan de avondschool van de Gerrit Rietveld Academie. Na zijn éénmanspraktijk, vertrok hij voor vele jaren naar het buitenland om onder meer te doceren aan verschillende universiteiten, zoals de Rhode Island School of Design, Yale University en de Universidad de las Americas-Puebla. Eenmaal terug in Nederland, werkt hij als ontwerper in het mede door hem opgerichte ‘Office of CC’ aan uiteenlopende opdrachten voor het bedrijfsleven, instellingen en particulieren. Daarnaast publiceert hij regelmatig over verschillende aspecten van visuele communicatie in de vakbladen, doceert hij aan de Akademie voor Kunst en Industrie in Enschede en is hij als docent verbonden aan de vakgroep Industrieel Ontwerpen van de Universiteit Twente. Chris Vermaas is getrouwd en woont met zijn gezin in Amsterdam.
Om 14 uur zal Chris Vermaas zijn lezing verder uitdiepen en illustreren in een college. Dat college staat open voor studenten, alumni en voor wie zich aansloot bij Plantinia als PlantinGezel of PlantinGenoot. Inschrijven via mail.


Studiebezoek voor de studenten.
Voormiddag: gegidst bezoek aan De Wit, Manufactuur van Wandtapijten, in Mechelen.
Namiddag: demo handboekbinder door Françoise Bausart in het IKA in Mechelen.
Zaterdag 29 september.


Openingsweekend Baroque Book Design tentoonstelling.
Zaterdag 29 en zondag 30 september, Museum Plantin-Moretus.


Congres: The Economic History of the Book in the Early Modern Period.
Voorprogramma 3 oktober, congres 4–5 oktober, sociaal-culturele activiteiten 6 oktober 2018.

Op donderdag 4 en vrijdag 5 oktober 2018 geven 24 sprekers uit tien verschillende landen uiteenzettingen over economische aspecten van het boek in Europa en de Nieuwe Wereld tijdens het ancien régime. Professor Jan Luiten van Sanden verzorgt de keynote speech. Het is van 1991 geleden dat dit thema tijdens een internationaal congres nader werd belicht.
Het congres wordt voorafgegaan door een Miræus Lecture verzorgd door professor Ian Maclean op woensdagavond 3 oktober 2018 (aanvang 18u). Op zaterdag 6 oktober 2018 hebben deelnemers de keuze tussen een drietal sociaal-culturele activiteiten in het Museum Plantin-Moretus.
Inschrijven kan met het inschrijvingsformulier online en is geldig na betaling per overschrijving. Alle details over het programma en alle praktische punten vindt u op deze webpagina.
De capaciteit van de zaal in het prachtige Hof van Liere is beperkt en ook het aantal deelnemers voor de sociaal-culturele activiteiten op zaterdag is begrensd.

3-6 oktober, Hof van Liere, Universiteit Antwerpen; Nottebohmzaal Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience; Museum Plantin-Moretus


Het Congres 2018, powered by VIGC


Het VIGC viert dit jaar zijn 20e verjaardag op Het Congres op 10 oktober in Congrescentrum Lamot Mechelen.
Wie mee wil zijn met wat er leeft in de (grafische) wereld en wil weten hoe je je kan voorbereiden op een toekomst met potentieel, schrijft zich best in. Het feestelijke programma ziet er alvast veelbelovend uit met drie 360° interviews die vanuit verschillende invalshoeken onze grafische sector belichten, twee wervelende keynotes en drie uiterst inspirerende cases van nationale en internationale bedrijfsleiders.
Francesca Vanthielen treedt als gastvrouw op voor de dag.
Deze sprekers werden al aangekondigd: Johan Jaubin (Vangenechten Packaging), Richard Askam, Peter Désilets (PACOON), Denis Geers (Graphius Group), Alex Joos (Group Joos), Christophe Balaresque (Arjowiggins Creative Papers), Stefaan Vanhooren (Agfa Graphics), Lieven Scheire en Lode Vlayen.

Woensdag 10 oktober., congrescentrum Lamot in Mechelen.


Rondleiding Baroque Book Design tentoonstelling
Door Dr. Goran Proot, docent Boekwetenschap.
Voor studenten, docenten, sponsors en bijdragers Plantinia
Zondag 21 oktober, 13 uur of 14.30 uur, Museum Plantin-Moretus.


Vormgeversdag van de Baroque Book Design tentoonstelling.
Om 11.00 uur: Marc Mombaerts
Om 13.00 uur: Stephanie Jacobs
Om 15.00 uur: Gert Dooreman
Zondag 21 oktober, Museum Plantin-Moretus.


After Adobe MAX 2018

Adobe MAX is hét jaarlijkse event rond inspiratie en creativiteit van Adobe in de VS. Met meer dan 16.000 deelnemers de absolute hoogmis voor designers, fotografen, web designers, ontwikkelaars en al wie betrokken is in de grafische creatie en productiecyclus.
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert VIGC een samenvatting van de meest in het oog springende sessies op deze drie dagen durende happening.
Dit jaar verzorgt het Plantin Instituut een van de drie workshops die je in de voormiddag kan volgen.
Docent Gert Van Echelpoel, alumnus van het instituut, leidt een praktische workshop waarin je leert kijken naar de vormkenmerken van uiteenlopende lettertypes. Hij leert je een weloverwogen fontkeuze te maken voor een bepaalde job. We behandelen enkele basisprincipes van de typografie en brengen vaak voorkomende ‘fouten’ onder de aandacht. Aan de hand van een reeks kleine InDesign-oefeningen exploreren we de wetten van de typografie en gaan we na welke invloed onze typografische keuzes hebben op de lay-out en de leesbaarheid van onze teksten. Uiteraard doen we dit met veel aandacht voor typografisch detail.
De workshop richt zich zowel tot professionals, die hun typografische basiskennis willen opfrissen, als leken die geboeid zijn door typografie en professioneel zetwerk willen realiseren. Basiskennis van Adobe InDesign is vereist.
Gert Van Echelpoel is werkzaam als docent en grafisch vormgever. Momenteel doceert hij Beeldcommunicatie, Publiceren en Portfoliomethodiek aan de opleidingen Architectuur en Interieurarchitectuur aan de Universiteit Antwerpen. Als vormgever werkt hij voornamelijk aan publicaties binnen het domein van de architectuur.
Donderdag 15 november, BluePoint Antwerpen, Filip Williotstraat, Antwerpen.


Auteursdag van de Baroque Book Design tentoonstelling.
Zondag 18 november, Museum Plantin-Moretus.


Verzamelaarsdag van de Baroque Book Design tentoonstelling.
Zondag 16 december, Museum Plantin-Moretus.


Finissage van de Baroque Book Design tentoonstelling.
Zondag 6 januari 2019, Museum Plantin-Moretus.


Nieuwjaarsreceptie voor de studenten, de docenten en de vrienden van Plantinia.
Zaterdag 19 januari, om 13 uur, Museum Plantin-Moretus.


Terug naar nieuwsbrief april