Interessante typografische events in de volgende maanden


Exclusief: pop-up expo in leeszaal Museum Plantin-Moretus
Gedurende twee dagen kan het publiek kennis maken met enkele uitzonderlijke werken en nieuwe aanwinsten in de collectie. In 2018 kochten de Vlaamse overheid en de Koning Boudewijnstichting enkele uitzonderlijke werken aan: Vlaanderen kocht drie schetsboeken van Pieter II Verbruggen en de Koning Boudewijnstichting bracht de Utopiakaart van Ortelius terug naar België. Deze topstukken kan je in een tijdelijke expo gaan bekijken op zaterdag 19 en zondag 20 januari.
De drie schetsboeken van de barokbeeldhouwer Pieter II Verbruggen zijn uniek in de wereld en krijgen een plaats binnen de subcollectie beeldhouwerstekeningen in het Prentenkabinet van het Museum Plantin-Moretus. Het zijn de enige bekende schetsboeken van een Antwerpse beeldhouwer uit de 17de eeuw. De boekjes reisden in die tijd mee met de kunstenaar op zijn reis door Rome. Er staan vooral ontwerpen in voor zuilen, frontons en altaren. Als aanvulling op deze topstukken tonen we tijdens deze pop-up expo ook een 15-tal tekeningen uit ons depot die hier perfect bij aansluiten.
De Utopiakaart van Abraham Ortelius werd in twaalf exemplaren gedrukt, maar er is wereldwijd nog maar één exemplaar bekend. Deze kaart keert nu terug naar de plek waar ze eeuwen geleden werd gedrukt. Dankzij de steun van de Koning Boudewijnstichting die de kaart in langdurige bruikleen aan het museum geeft. De kaart zelf zal dit weekend niet getoond worden, maar het publiek kan wel de pas aangekochte Orteliusatlas bekijken. In deze editie van Theatrum orbis terrarum uit 1584 van Abraham Ortelius werden 19 dubbele bladen toegevoegd met nieuwe kaarten en het aantal historische kaarten in het Parergon (dat deel van de atlas waar de nieuwe kaarten werden toegevoegd) steeg tot 12. Bovendien gaat het om een ingekleurd exemplaar.
De pop-up expo is te bezoeken op vertoon van je museumticket.
Zaterdag & zondag 19 en 20 januari, 10–16.30 u, in de leeszaal van het Museum Plantin-Moretus, ingang via de Heilige Geeststraat 8.


Nieuwjaarsreceptie voor de studenten, de docenten en de vrienden van Plantinia.
Zaterdag 19 januari, om 13 uur, Museum Plantin-Moretus.


Tijdelijke expo Prijs Frans Dille 2018
Om de drie jaar wordt de Prijs Frans Dille uitgereikt, een prijs voor veelbelovend talent in de teken- en/of grafiekkunst. Een prijs voor studenten en recent afgestudeerden uit het hoger kunstonderwijs.
De werken van de laureaten en een selectie van het werk van de overige deelnemers kan je komen bewonderen in een expo in het Museum Plantin-Moretus.
De veelzijdige Frans Dille (1909-1999) was een gevierd graficus, tekenaar en aquarellist, en een inspirerend docent. Het grafisch werk van Frans Dille was te zien op tentoonstellingen in Gent, Antwerpen, New York, Milaan en Warschau. Zijn illustraties prijkten in talrijke dag-, week- en maandbladen. Frans Dille schonk bijna zijn gehele grafische oeuvre aan het Prentenkabinet van het Museum Plantin-Moretus.
Gratis te bezichtigen met je toegangsticket voor het museum.
Van zaterdag 26 januari tot zondag 10 maart, Expozaal MPM


Type Jam #2
Pieter Boels en de andere leden van de Antwerp Type Society (Jo De Baerdemaeker, Joke Gossé, Stoffel Van den Bergh en Eltipo) houden binnenkort een tweede Type Jam in Antwerpen. De Type Jam is een informele bijeenkomst waarbij je je eigen schrijf- of tekengerief moet meebrengen en dan kan je, bij een drankje, je creativiteit los laten op de tafels die klaar zullen staan. A fun get together for people of all skill levels.
Donderdag 31 januari, 19.30–22 u, Café Berlin, Kleine Markt 1, Antwerpen


Expo: Boeken in de marge.
Typografische edities en private presses in België.Een keuze uit de jaren 80 tot nu.
Deze tentoonstelling is open van dinsdag tot vrijdag, van 9 tot 17 uur. Op zaterdag van 9 tot 16 uur. Elke eerste zondag van de maand van 13 tot 18 uur.
Adres: rue Verte 1B, Thuin.
Van 9 februari tot 5 mei, Maison de l’Imprimerie de Thuin.


Intro Grafische Technieken
Deze VIGC-snelcursus van één dag is een goede introductie in het complexe grafische productieproces, zeker voor mensen zonder grafische achtergrond of met een beperkte voorkennis. Voor grafisch geschoolden is het een goede opfrissing. Er wordt steeds uitgegaan van state-of-the-art technologie, de nieuwste evoluties en trends komen aan bod. De ganse grafische workflow (prepress, alle druktechnieken, afwerking en veredeling) komt aan bod. Tijdens het seminarie wordt er uitgebreid gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden, drukwerk, foto’s, video’s, … om zo alle theorie met de praktijk te toetsen.
Wat is kleur en hoe wordt kleur gebruikt in druk? Hoe bouw je een beeld op in druk? Wat zijn de voorwaarden voor goed digitaal materiaal? Hoe wordt onbewerkte digitaal materiaal omgevormd tot drukklare data? Welke druktechnieken bestaan er? Wat houdt afwerking en veredeling juist in? Je krijgt antwoord op al deze vragen. De docent is Marc Mombaerts, die in september 2019 bij ons instituut het college Prepress geeft.
Dinsdag 12 februari, van 9 tot 17.30 uur, in campus Blairon, Turnhout.


Studiebezoek voor de studenten, de docenten en de vrienden van Plantinia.
We bezoeken het atelier van boekbinder Gijs Wortel in Someren. Van 11 tot 16 uur. Meer info volgt nog.
Zaterdag 9 maart, Someren (NL).


Introductie in Printed Electronics & Functional Printing
Het drukken met geleidende inkten zit in een stroomversnelling. Met dergelijke inkten kunnen actieve en passieve (elektronische) circuits geprint worden. Met integratie van deze circuits worden extra functies aan het grafisch product toegevoegd. Met deze technische opleiding “Introductie in printed electronics” willen we grafische productiebedrijven en productontwerpers laten kennismaken met deze nieuwe materialen en druktechnieken. Fons Put is de docent. De organisatie gebeurt door het VIGC.
Donderdag 14 maart, van 13 tot 16 uur, in campus Blairon, Turnhout.


Kostprijsbewust produceren
In deze VIGC-opleiding leer je de uurkostprijs opstellen van een kostenplaats zoals een prepressinstallatie, een pers of een afwerkingsmachine. Dit systeem is bruikbaar voor alle grafische bedrijven: prepress, offset, diepdruk en zeefdruk en andere productiemethodes.
Elke vorm van kostprijsberekening is gebaseerd op een systeem. De docent analyseert de voor- en de nadelen van de full-costing, direct costing en activity based costing. We werken in Excel, dus je brengt best je eigen notebook mee. Nadien wordt het systeem toegepast aan de hand van twee case-studies. De voorbeelden zijn zo gekozen dat ze rechtstreeks in het bedrijf kunnen toegepast worden. Iedereen gaat naar huis met praktische boordtabellen waarin de eigen cijfers makkelijk ingebracht kunnen worden. Er is geen basiskennis vereist, ook geen boekhouden of economie. De organisatie gebeurt door het VIGC.
Maandag 25 maart, van 9 tot 17.30 uur, in campus Blairon, Turnhout.


Miraeus Lecture: Marianne C.E. Gillion
Paradigmatic prints and particular performances: religious and musical identities in the liturgical books of the Cathedral of Our Lady and the Church of St. James, Antwerp.
27 maart 2019, 19 uur, Nottebohmzaal Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen


Hans-Vredeman-De-Vries
Grotesken. De fantasie verbeeld.
Aan het einde van de 15de eeuw herontdekt men in Rome de ondergrondse ruïnes van het beroemde keizerlijke paleis van Nero: het Domus Aurea. Op de muren vinden de nieuwsgierigen ongeziene, bonte muurschilderingen met overdadige, symmetrische versieringen. Daartussen wemelt het van bizarre dieren en fabelwezens. De decoraties gaan de geschiedenis in als ‘grotesken’, naar hun vindplaats in ‘grotachtige’ ruïnes.
Tijdens de renaissance zijn deze antieke grotesken een inspiratiebron voor vele kunstenaars. Het centrale luik van de tentoonstelling illustreert hoe Antwerpse prentkunstenaars als Hans Vredeman De Vries en Cornelis Floris deze uitbundige en fantasierijke ornamentvorm introduceerden in de Lage Landen in de 16de eeuw. De prentkunst – en Antwerpen als (prent)drukkerscentrum – spelen een belangrijke rol in de verspreiding van deze ornamentstijl naar andere kunsttakken, zoals schilderkunst, architectuur, edelsmeedwerk, glasschilderkunst en boekdrukkunst. In de tentoonstelling tonen we ook een recent in de collectie opgedoken, ongekende serie ontwerptekeningen voor grotesk meubilair van Paul Vredeman de Vries – de weinig bestudeerde zoon van Hans Vredeman de Vries.
Al gauw gebruikt men de term ‘grotesk’ niet meer alleen voor deze aan de oudheid ontleende ornamentvorm, maar meer in het algemeen voor al wat betrekking heeft tot het bizarre, monsterachtige, inventieve, karikaturale en bespottelijke – connotaties die wij tot op vandaag nog steeds met het begrip ‘grotesk’ associëren. Een tweede luik van de tentoonstelling toont hoe dergelijke ‘grillige’ vormen steeds tot de verbeelding van kunstenaars hebben gesproken. In de zestiende-eeuwse Nederlanden zijn Bosch en Bruegel met hun drollerieën, de grote pioniers. Moderne en hedendaagse kunstenaars treden in hun voetspoor en werken van James Ensor, Fred Bervoets en René De Coninck tonen aan dat de aantrekkingskracht van het groteske tot op vandaag doorleeft in de kunst.
vrijdag 5 april tot zondag 15 september 2019, Museum Plantin-Moretus, Antwerpen


Rondleiding Grotesken-tentoonstelling
Voor studenten, docenten, sponsors en bijdragers Plantinia
zaterdag 6 april, 13 uur of 14.30 uur, Museum Plantin-Moretus.


Hackathon Design Thinking
De basis voor de ‘Design Thinking’ methode werd aan het eind van de jaren ’60 in de 20ste eeuw gelegd door een aantal wetenschappers, met als doel ‘bestaande omstandigheden te transformeren naar favoriete’. Ze wil probleemoplossend werken en buitengewone, creatieve resultaten behalen. Via brainstormsessies zoekt men naar een manier om innovatieve producten, diensten, processen of strategieën te ontwikkelen.
Design Thinking laat toe dat ook mensen die niet als ontwerper getraind zijn, uitdagingen op een creatieve manier benaderen. De organisatoren van de Kalenderwedstrijd organiseren in 2019 een hackathon samen met de Lean Analytical Association uit Zwitserland. Eerst krijgen de deelnemers een theoretische uiteenzetting. Nadien wordt iedereen uitgenodigd om in werkgroepen de praktijk van hun methode te ervaren.
Aan het einde van de dag zal een team van experts, waaronder Nieske van Woerden, PO Customer Insight Engine and insight expert digital, in gesprek gaan met de verschillende werkgroepen over de methode en de gekozen oplossingen.
donderdag 11 april


Workshop PDF update
De volgende grote stap in prepress, in design staat voor de deur: PDF/X-4. Ook binnen de Ghent Workgroup wordt er gewerkt aan specificaties die gebaseerd zijn op PDF/X-4. Gezien dit een grote verandering is en er nieuwe functionaliteiten worden toegelaten zoals live transparantie, PDF-lagen, JPEG2000-compressie, RGB inhoud, enz. is een grondige praktijkkennis zeker aan te raden.
Didier Haazen is de docent.
In de voormiddag, op dezelfde plek, kan je ook nog naar een workshop waar dieper wordt ingegaan op het gebruik van kleur in een productieproces. Je kan je inschrijven voor beide modules of voor elk apart. Deze workshop wordt door Fons Put gegeven. De organisatie van de twee workshops gebeurt door het VIGC.
Vrijdag 26 april ‐ VIGC, Campus Blairon 5, Turnhout


Open Dag voor kandidaat studenten. Info over al onze opleidingen.
Zaterdag 27 april, om 11 uur, auditorium Museum Plantin-Moretus.


Miraeus Lecture: Margriet Hoogvliet
Religieuze leescultuur van leken in de regio tussen Parijs en Antwerpen in de vijftiende eeuw
15 mei 2019, 19 uur, Nottebohmzaal Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen


Congres: Antwerpen als Europese prentenfabriek
Organisatie: Forum BeeldDrukPapier (BildDruckPapier, resp. PicturePrintPaper). Dit is een internationaal platform voor onderzoekers, museummedewerkers, verzamelaars en andere belangstellenden die zich bezig houden met volkskundige onderwerpen, in het bijzonder met populaire grafiek.
In samenwerking met het Rubenianum en het Ruusbroecgenootschap (Universiteit van Antwerpen).
2–4 juni 2019, Antwerpen


Terug naar nieuwsbrief november