Ensor in 5 dimensies

Expo Boekontwerp 2023
Tentoonstelling Expert class Boekontwerp 2023

Een boek is nooit zomaar een boek. Dat geldt des te meer in deze tijdelijke tentoonstelling in het Huis van het Boek, in Den Haag, waarin vijf studenten centraal staan. Vijf ontwerpers gingen aan de slag met de briefwisseling van de Oostendse kunstenaar James Ensor. Vijf keer dezelfde brieven die over en weer gingen tussen Ensor en de familie Rousseau. Door andere typografische keuzes te maken, belichten de ontwerpers telkens weer andere aspecten van de brievenbundel. Elke vormgever geeft Ensor daardoor een ander gezicht.

De boeken in de vitrines vormen de eindproef van studenten voor de Expert class Boekontwerp. Zij zochten tijdens het afgelopen academiejaar onder begeleiding van Jurgen Persijn naar oplossingen om dit rijke en uitdagende tekstmateriaal een passend kleed aan te meten.

Hoe ze daarbij te werk gingen, lichten ze met typografische finesse toe. Elk doet dat op zijn of haar manier. Zo verbindt Claire Dekens de verschillende onderdelen van het brievenboek met een rode draad, die ook in de boekband opduikt. Ook in het ontwerp van Roos Laan speelt kleur – het diepe ensoriaanse zwart – een centrale rol. Laura-Lena Uhlmann brengt dan weer verschillende dimensies aan in het boekblok om de lezer op een tactiele wijze door een chaotisch geheel te gidsen. Ook Martin Kisjes maakt in zijn ontwerp creatief gebruik van tactiliteit. Zo verwijst het schuurpapier op de omslag niet alleen naar het zand op het strand van Oostende, maar ook naar Ensors weerbarstige karakter. Tot slot getuigt ook het boek dat Bart Van der Straeten vormgaf van doordachte keuzes, die zowel verwijzen naar het bourgeoismilieu waarin Ensor zich bewoog als naar zijn extravagante stijl.
Kom deze originele ontwerpen ontdekken en laat je meevoeren in de typografische gedachtegang van deze creatieve geesten.

Expo Boekontwerp 2023

Praktische info:
Van dinsdag 8 augustus tot zondag 10 september 2023
Van 11.00 tot 17.00 uur.
Gesloten op maandag

Huis van het Boek
Prinsessegracht 30
2514 AP Den Haag

Expo Boekontwerp 2023

Expo Boekontwerp 2023