Type design

Je wil je verdiepen in de achtergronden en onderliggende structuren van letters en typografie èn je wil je bekwamen in het ontwerpen van letters, meer inzicht krijgen in fontproductie en de hiervoor beschikbare software. Dan is de Expert class Type design iets voor jou.

Studenten EcTd 2017
In deze expert class onder leiding van Frank Blokland worden de ‘geheimen’ van de actuele typografische representaties van het Latijns schrift (kapitaal, romein en cursief) tot in detail behandeld. De onderliggende harmonische, proportionele en ritmische structuren van letters en de daaruit voortkomende typografische conventies en regels worden geanalyseerd en ontleed.

In de eerste module van de opleiding wordt deze verworven kennis gecombineerd met praktisch onderricht over het gebruik van fontproductiesoftware, wat uiteindelijk resulteert in de creatie van een digitaal letterontwerp, een revival. In module 2 maakt elke cursist zijn eigen boekletter.

Agenda / gedetailleerd programma.

De eerste lesdag is voorzien op woensdag 20 november 2019. Inschrijven tot één week voor de aanvang van de colleges.

10 lesdagen:

– 2019: 20 november, 11 december
– 2020: 8 januari, 29 januari, 19 februari, 11 maart, 1 april, 22 april, 13 mei en 10 juni

Inschrijven.