Alumna wint C-mine award voor Phonotype

Walda Verbaenen - Phonotype

Walda Verbaenen, alumna van de Expert class Type design 2014–15, behaalde het afgelopen jaar opnieuw een mastertitel met de opleiding Reading Type & Typography van de PXL-MAD in Hasselt. Voor haar masterproef ontwierp ze een lettertype dat anderstaligen de kans biedt om sneller Nederlands te leren. Ze wilde voor analfabeten onze taal op een eenvoudige manier visualiseren zodat je gemakkelijk kan zien hoe je woorden moet uitspreken.
Phonotype eDat systeem heet Phonotype en deze eerste versie kan aanschouwelijk maken hoe Nederlandse woorden moeten worden uitgesproken. Zijn er meerdere uitspraken van de klinker e, dan heeft het Phonotype-systeem ook drie verschijningsvormen voor die letter. Deze drie glyphs gelijken wel alle drie op de letter e. Zo wordt tegelijk met de uitspraak ook de schrijfwijze van het woord aangeleerd.

Op 15 juni werd haar masterproject Phonotype genomineerd voor de Wanatoeprijs  De Wanatoeprijs is de jaarlijkse wedstrijd van alle academische afstudeerprojecten van de laatstejaars van PXL-MAD School of Arts Hasselt, LUCA School of Arts-MAD, Campus C-mine Genk en de faculteit Architectuur en Kunst van de Universiteit Hasselt. De prijs wil de beste kunststudenten uit de provincie Limburg in de picture zetten.
Het juryrapport schreef: ‘Het meest simpele – een letter – kan tegelijkertijd een obstakel of een mogelijkheid zijn om samen te leven en elkaar te begrijpen. Als letterontwerper slaagt Walda erin taal begrijpbaar te maken. Haar werk bevat ontelbaar veel toepassingsmogelijkheden.’

Op vrijdag 21 juni heeft Walda dan de C-mine award van de stad Genk ontvangen. De C-mine award van Genk (een zeer multiculturele stad) houdt, naast een geldprijs, ook een samenwerkingsproject in, dat samen met de stad Genk wordt opgezet, en waarbinnen het Phonotype systeem zal worden uitgetest.

Walda Verbaenen - Phonotype

Het is mooi om te zien hoe dit project nieuwkomers in ons land zal kunnen helpen om de juiste uitspraak van onze taal onder de knie te krijgen. De Nederlandse taal kent veel meer klanken dan de 26 letters van het alfabet. Communicatie is een belangrijke schakel bij integratie.
Naast migranten kan Phonotype ook een hulp zijn voor kinderen die moeite hebben met het leren lezen.

De huidige vorm van Phonotype is een experiment binnen Times New Roman, maar het zal in de toekomst worden toegepast in een nieuw lettertype. Walda wil het systeem ook verder uittesten binnen verschillende doelgroepen en nadien ook uitbreiden naar andere talen, om op die manier de uitspraak-moeilijkheden (en de visuele eigenheid) van andere talen visueel weer te geven.