Het instituut

MISSIE

Het Plantin Instituut voor Typografie organiseert ‘Expert classes’ over Typografie en Vormgeving, Type design, Book design en korte modules.

Vanuit een eigenzinnige visie en als zelfstandig instituut biedt het een unieke combinatie aan van theoretische inzichten, historische achtergronden, up-to-date technische kennis en praktische vaardigheden. De sleutelwoorden van de opleiding zijn typografie en vormgeving in de brede zin van het woord: van de historische, esthetische en functionele aspecten van de letter en haar beeldvorming tot het geheel van processen die vandaag de grafische communicatie bepalen, van ontwerp tot eindproduct. Het programma legt daarbij de nadruk op deskundigheid, oordeelsvermogen en kwaliteitsbewaking.

Het Plantin Instituut voor Typografie richt zich tot een brede instroom van gemotiveerde studenten die zich verder willen verdiepen in de typografie: ontwerpers, uitgevers en andere professionals uit het boekenvak, technici en leidinggevenden die actief zijn in de grafische sector, de audiovisuele media en de ICT-wereld.

Het instituut is genoemd naar Christoffel Plantin, de belangrijkste drukker-uitgever van de tweede helft van de 16de eeuw, die bekend stond om zijn ondernemerschap en de grote inhoudelijke en materiële zorg die hij aan zijn uitgaven besteedde. Het Plantin Instituut voor Typografie is gevestigd in en werkt nauw samen met het Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet UNESCO Werelderfgoed in Antwerpen.

GESCHIEDENIS VAN HET PLANTIN INSTITUUT VOOR TYPOGRAFIE

1951 – 1974

Het Plantin Genootschap, Hoger Instituut voor Drukkunst, werd opgericht te Antwerpen op 8 maart 1951. De raad van bestuur bestond uit: L. Craeybeckx (burgemeester), K.C. Peeters (stadssecretaris), H.F. Bouchery (conservator Museum Plantin-Moretus), J.-L. Somers (advocaat, schepen van Kunsten), A. Pelckmans (directeur van uitgeverij De Nederlandsche Boekhandel) als directeur en H.D.L. Vervliet (adjunct-conservator Museum Plantin-Moretus) als secretaris van het instituut. Als doelstelling werd onder meer het volgende geformuleerd: ‘door het inrichten van cursussen, voordrachten en tentoonstellingen wil het Plantin Genootschap, de typografische verzorging van het Belgische drukwerk daadwerkelijk verbeteren’, en verder: ‘in een unieke sfeer wordt de leerlingen de gelegenheid geboden niet enkel de grote hedendaagse meesters van de grafische wereld te aanhoren, maar ook met hen in contact te treden en zich te vormen in een ongedwongen gesprek of in een vrije discussie’.

Een selectie van deze ‘meesters’ is opgenomen in de catalogus ‘Magistraal, Meesters van het Plantin Genootschap 1951−1974’, waaronder:

Ger Schmook, Gerrit W. Ovink, Hendrik D.L. Vervliet, Jan Van Krimpen, Sem L. Hartz, Huib Van Krimpen, Gerrit Noordzij, Berthe Van Regemorter, August Kulche, Frank van den Wijngaert, Jozef Cantré, Antoon Herkenrath, Gerard Gaudaen, Jaak Gorus, Leo Marfurt en Mark Severin.

De geschiedenis van het Plantin Genootschap is verder te lezen in de tekst die de stichter Albert J. Pelckmans schreef voor het ‘Liber Amicorum H.D.L. Vervliet’.

De typografische ontwikkelingen na 1945 in Vlaanderen en Nederland worden beschreven door Jan Middendorp in de bijdrage ‘Twee werelden, grafisch ontwerpen in Vlaanderen en Nederland na 1945’.

MEESTERS VAN HET PLANTIN GENOOTSCHAP

Albert Pelckmans ‘De uitgebreide geschiedenis van het Plantin Genootschap’Jan Middendorp ‘Twee werelden, grafisch ontwerpen in Vlaanderen en Nederland na 1945’Ger SchmookGerrit W. OvinkHendrik D.L. VervlietJan Van KrimpenSem L. HartzHuib Van KrimpenGerrit NoordzijBerthe Van RegemorterAugust KulcheFrank van den WijngaertJozef CantréAntoon HerkenrathGerard GaudaenJaak GorusLeo MarfurtMark Severin.

DOCENTEN

Françoise Bausart, Jean-Pierre Berth, Frank Blokland, Lode Coen, Jo De Baerdemaeker, Marc De Mey, Jan Dries, Didier Haazen, Philippe Heesterbeek, Gerd Horsten, Vladimir Ivaneanu, John Lane, Stan Lemmens, Marc Mombaerts, Goran Proot, Fons Put, Hugo Puttaert, Hubert Scheir, Petra Sell, Johan Swinnen, Peter Tielemans, Marcel van den Boogert, Jan Paul van der Wijk, Johan Van Looveren, Maarten Van Steenbergen, Rudy Vanschoonbeek, Chris Vermaas, misjel Vossen, Heidi Waem

RAAD VAN BESTUUR
 • Erik Michiels, voorzitter Plantin Genootschap, Bestuurder van vennootschappen
 • Marc Mombaerts, ondervoorzitter Plantin Genootschap, Grafisch deskundige
 • Dr. Barones Francine de Nave, secretaris-penningmeester Plantin Genootschap, Eredirecteur Museum Plantin-Moretus UNESCO Werelderfgoed
 • Herbert Binneweg, voorzitter onderwijscommissie Plantin Genootschap, ontwerper, em. docent Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, Ere-directeur Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten Berchem & Instituut Roger Avermaete
 • Paul Adriaensen
 • Luc Demeester, Bestuurder-directeur Uitgeverij Lannoo nv
 • Prof. dr. Pierre Delsaerdt, hoogleraar Universiteit Antwerpen
 • Jan Dries, Departementshoofd Communicatie bij Universiteit Antwerpen
 • Antoon De Vylder, Boektypograaf
 • Kiki Douwes, Grafisch ontwerper
 • Philip Heylen, Schepen voor cultuur Stad Antwerpen
 • Bert Nelissen, Voorzitter College van Bestuur Innovo
 • Thom Pelckmans, Eindverantwoordelijke uitgeverij Pelckmans
 • Em. prof. dr. Ludo Simons, Erevoorzitter, Em. hoogleraar Universiteit Antwerpen en K.U. Leuven
 • Ernest Van Buynder, Vast secretaris Universiteit Antwerpen
 • Louis Van den Eede, Typograaf
ALGEMENE VERGADERING

Mevrouw Leona Detiège, Mevrouw Pascale De Groote, De heer Adriaan Raemdonck, De heer Luc Tessens, De heer Jos Van Elewyck

ONDERWIJSCOMMISSIE
 • Herbert Binneweg, Voorzitter onderwijscommissie Plantin Genootschap, Ontwerper, Em. docent Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, Ere-directeur Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten Berchem & Instituut Roger Avermaete
 • Antoon De Vylder, Typograaf, boektypograaf, Oprichter pre-press De Diamant Pers, Medeoprichter Design team, Antwerpen, Em. docent typografie Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Gent
 • misjel Vossen, Grafisch deskundige, docent Artevelde Hogeschool, Artesis Hogeschool
 • dr. Jo De Baerdemaeker, Multi-script typeface designer, typographer & post-doctoral researcher