Boekontwerp

Expert class Boekontwerp

Tijdens deze praktijkgerichte opleiding word je gedurende negen lesdagen begeleid doorheen het volledige ontwerpproces van het boekproject. De aangeleverde inhoud zal bestaan uit verschillende tekstsoorten (inleidingen, hoofdtekst, kaderstukken, bijschriften, enz.) gecombineerd met beeldmateriaal van diverse aard (foto’s, tekeningen, diagrammen).

Ontwerpmatig onderzoek je hoe je al deze informatietypes kan integreren tot één coherent geheel waar de lezer op een heldere manier doorheen kan navigeren en van een boeiende kijk- en leeservaring kan genieten. Diepgaand onderzoek naar tal van typografische mogelijkheden staat hierbij centraal.

Daarnaast wordt de nodige aandacht geschonken aan tal van materiaal- en productiemogelijkheden. Enkele experts zullen dit diepgaander komen toelichten tijdens de lessen. Je kan ook eigen boekprojecten ter bespreking voorleggen. De afgewerkte eindresultaten zullen op het einde van de opleiding worden tentoongesteld.

P R A K T I S C H

Docent: Johan Van Looveren
Aanvang: vrijdag 14 februari 2020
Lessenrooster: negen vrijdagen: 14 en 28 februari, 13 maart, 3 en 24 april, 15 mei, 5 en 19 juni en 21 augustus 2020, telkens van 10.00 tot 16.40 uur.
De jurering is op 10 juli 2020.
Locatie: Museum Plantin-Moretus, Vrijdagmarkt 22, 2000 Antwerpen
Inschrijvingsgeld: 1350 euro
Download hier onze flyer (pdf).

Over de docent

Johan Van LooverenJohan Van Looveren (°1969) studeerde grafisch ontwerp aan de LUCA School of Arts in Brussel. Onmiddellijk daarna volgde hij de opleiding Typografie & Vormgeving aan het Plantin Instituut voor Typografie en recent volgde hij er ook de Expert class Type design. Drie van zijn boeken werden bekroond met de Vlaamse Prijs voor Best Vormgegeven Boeken. Hij is docent en onderzoeker aan LUCA en organiseert de jaarlijkse lezingenreeks Shapeshifters waaruit twee internationale publicaties volgden.

Voorkennis

Om aan de Expert class Boekontwerp te kunnen deelnemen, verwachten we dat je minstens aan een grafische opleiding hebt deelgenomen. Ook heb je een gedegen kennis van InDesign, het softwarepakket dat in de Expert class wordt gebruikt. Van Adobe Photoshop en Illustrator heb je minstens al een basiskennis. Je hebt een laptop met deze programma’s nodig om aan je boekopdracht te werken in de les. Als student kan je de software van de Creative Cloud aan verminderd tarief huren.

Toelating

Expert class BoekontwerpDe Expert class Boekontwerp is een vervolgopleiding. Een diploma is evenwel geen vereiste om toegelaten te worden. Een grafische opleiding gevolgd hebben wel. Om je competenties in te schatten, en om te peilen naar je verwachtingen over wat je in de Expert class kan bijleren, hebben we met iedereen met concrete interesse vooraf een motivatiegesprek. We overlopen daarin met jou waar je staat in het vakgebied boekontwerp, wat je zou willen bijleren, hoe de Expert class is opgevat als practicum, en of dit kan beantwoorden aan jouw verwachtingen. Je krijgt een individuele afspraak voor dit gesprek.

Om het niveau van je software-kennis na te gaan, zullen we je vragen aansluitend een korte oefening in InDesign te maken. De test duurt niet langer dan een uur. Je kan hem oplossen op je meegebrachte laptop (met InDesign) of je gebruikt onze iMac.

 klas 2019

Aantal studenten

We beperken het aantal deelnemers aan de Expert class Boekontwerp. Dat bevordert de interactie met de lesgever en biedt ruimte voor individuele opvolging. Omwille van de nodige interactie tijdens de expert class gaan we pas van start bij vijf inschrijvingen.

Inschrijven en kortingen

Inschrijven doe je makkelijk via een e-mail aan plantin.instituut@antwerpen.be.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 1350 euro. Een korting van 20% kan gevraagd worden indien je nog geen jaar bent afgestudeerd aan een universiteit of hogeschool, werkloos bent, of wanneer je reeds oud-student bent van het Plantin Instituut voor Typografie.

Diploma

Wanneer je bij afloop van de Expert class je boekopdracht met succes afrondt, behaal je het ‘Diploma Boekontwerp’ van het Plantin Instituut voor Typografie. De Artesis-Plantijn Hogeschool verleent aan deze Expert class het ‘Getuigschrift van Posthogeschoolvorming’.

Boekverzorging Johan Van Looveren

Traject practicum gecombineerd met theorie

De Expert class Boekontwerp is een praktijkvorming. Je kan dit combineren met twee theoretische colleges van telkens zes lesuren gegeven door dezelfde lesgever.

Deze onderwerpen komen aan bod:

 • De intrinsieke kwaliteiten van het boek als materiële en tactiele informatiedrager
 • De relatie tussen vormgeving, type inhoud en beoogd gebruik
 • Zinvolle en duidelijke structuur en hiërarchie in boek en tekst
 • Hulpmiddelen om te navigeren door de inhoud
 • Ritme en flow van het boek
 • Optimaliseren van de leeskwaliteit
 • De basiselementen van tekstcompositie: formaat, bladspiegel, stramien, zetbreedte, zetwijze, regelafstand, lettertype, corpsgrootte…
 • Gebruik van verschillende lettertypes en gewichten, cursief, kleinkapitalen en hangende cijfers
 • Een basisstramien ontwerpen
 • Tekst- en beeldmateriaal combineren
 • Een kritische kijk op hedendaagse tendensen in boekontwerp

Deze hoorcolleges worden gegeven op vrijdag. Na afloop krijg je een getuigschrift. Deze colleges zullen worden ingericht bij vier inschrijvingen.

2 vrijdagen, telkens van 10 tot 16.40 uur:
Vrijdag 24 en 31 januari 2020

Voor deze theoretische colleges schrijf je afzonderlijk in. Het inschrijvingsgeld bedraagt 360 euro.

Waar?

De colleges van het Plantin Instituut voor Typografie gaan door in het auditorium van het museum Plantin-Moretus. Het historisch museum ligt in het centrum van Antwerpen en is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer of met de auto. De stadsring van Antwerpen is de grens van een lage-emissie-zone voor auto’s. Kom je met de auto, parkeer zo nodig op een P+R parking buiten de stadsring.


Terug naar nieuwsbrief november