Boekwetenschap

Omdat het gedrukte boek niet te begrijpen is zonder een kennis van het boek daarvóór, belicht een eerste deel de productie van het handschrift en de boekhandel van de oudheid tot de middeleeuwen. In een tweede deel wordt vooreerst het begin van de boekdrukkunst geschetst en de consequenties die dit meebracht voor de boekhandel, om daarna door te gaan met de geschiedenis van de zestiende tot de achttiende eeuw.

Er wordt aandacht besteed aan het drukkersatelier, de productie van het boek, de illustratie, de organisatie van de boekhandel, de cliënteel, de lectuur en de bibliotheken, maar ook aan het boekobject als bron van informatie. Tot slot wordt de overgang geschetst naar de industrialisering van de boekproductie, verweven met boekhandel en koperspubliek.


DOCENT

Goran Proot

Goran Proot

LOOPBAAN

– Maakt in zijn academische carrière de combinatie van Taal- en letterkunde met boekgeschiedenis.
– Doctoraat over de programma’s voor het Jezuïetentoneel in de Zuidelijke Nederlanden.
– Met een klein team stond hij aan de wieg van de STCV (De Short Title Catalogue Vlaanderen).
– Hij heeft drie jaar een post-doctoraal onderzoeksproject mogen voeren rond de vormgeving van handgedrukte boeken uit Vlaanderen.
– Organiseerde in 2011 een internationaal congres onder de titel “Book Design From the Middle Ages to the Future”.
– Van 2012 tot 2014 was hij “Curator of Rare Books” aan de Folger Shakespeare Library in Washington.
– Van 2014 tot 2016 was hij verantwoordelijk voor de digitale bibliotheek bij de Bibliothèque Mazarine in Parijs.
– De laatste twee jaren voert hij een post-doctoraal onderzoek rond de Europese boekenmarkt in de 16e eeuw, voor de universiteit van Udine (Italië).
– Hij is voorzitter van de Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis en hoofdredacteur van De Gulden Passer.


Dit college wordt gegeven op zaterdag 10 en 17 november 2018, van 10 tot 16.40 uur, en op zaterdag 24 november, van 10 tot 12.50 uur, in ons auditorium.
Inschrijven voor dit college apart is mogelijk door een mailtje te sturen.
Inschrijvingsgeld: 420 euro.
Wie minder dan een jaar geleden afstudeerde aan een hogeschool of een universiteit komt in aanmerking voor een vermindering van 20% op het inschrijvingsgeld. Dat geldt ook voor studenten en afgestudeerden van het Plantin Instituut voor Typografie.


Download hier onze flyer over dit college.


Terug naar nieuwsbrief oktober