History of the book

Het college Boekwetenschap is erg geliefd bij onze studenten en daarom herhalen we deze lessen in maart 2021 in een nieuwe formule. Voor het eerst zullen we ze aanbieden in het Engels zodat ook internationale studenten dit  driedaags college mee kunnen volgen.

De lessen zullen live worden gegeven vanuit ons leslokaal in het Museum Plantin-Moretus, maar internationale studenten kunnen de lessen volgen via Zoom. Dr. Goran Proot brengt de materie op een toegankelijke, heel verhalende en interactieve manier. We zullen een aantal oude drukken uit de collectie van het museum van nabij kunnen bekijken. De docent brengt ook voorbeelden mee uit zijn eigen collectie.

PROGRAMMA

Omdat het gedrukte boek niet te begrijpen is zonder kennis van het boek daarvóór, belicht een eerste deel de productie van het handschrift en de boekhandel van de oudheid tot de middeleeuwen. In een tweede deel wordt eerst het begin van de boekdrukkunst geschetst en de consequenties die dit meebracht voor de boekhandel, om daarna door te gaan met de geschiedenis van de zestiende tot de achttiende eeuw.

Er wordt aandacht besteed aan het drukkersatelier, de productie van het boek, de illustratie, de organisatie van de boekhandel, de cliënteel, de lectuur en de bibliotheken, maar ook aan het boekobject als bron van informatie. Tot slot wordt de overgang geschetst naar de industrialisering van de boekproductie, verweven met boekhandel en koperspubliek.

Met de steun van de Tiele-stichting.


In deze video vertelt Goran Proot wat meer over deze lessen.


DOCENT

Dr. Goran Proot

Goran Proot

LOOPBAAN
  • Maakt in zijn academische carrière de combinatie van taal- en letterkunde met boekgeschiedenis.
  • Doctoraat over de programma’s voor het Jezuïetentoneel in de Zuidelijke Nederlanden.
  • Met een klein team stond hij aan de wieg van de STCV (Short Title Catalogue Vlaanderen).
  • Organiseerde in 2011 een internationaal congres onder de titel ‘Book Design From the Middle Ages to the Future’.
  • Van 2012 tot 2014 was hij ‘Curator of Rare Books’ aan de Folger Shakespeare Library in Washington D.C.
  • Van 2014 tot 2016 was hij verantwoordelijk voor de digitale bibliotheek bij de Bibliothèque Mazarine in Parijs.
  • Sinds 2016 werkt hij aan een post-doctoraal onderzoeksproject rond de Europese boekenmarkt in de 16e eeuw, voor de universiteit van Udine/Milaan (Italië).
  • Hij werkt sinds 2018 deeltijds als conservator aan de Bibliotheek Cultura Fonds in Dilbeek.
  • Hij geeft Design-theorie en Geschiedenis van grafisch ontwerp aan Sint-Lucas Antwerpen (Karel de Grote Hogeschool).

Inschrijfgeld: 420 euro.
Wie minder dan een jaar geleden afstudeerde aan een hogeschool of een universiteit, komt in aanmerking voor een vermindering van 20% op het inschrijfgeld. Dat geldt ook voor studenten en afgestudeerden van het Plantin Instituut voor Typografie.

Kalender: drie zaterdagen in 2021: 6, 13 en 20 maart.
Van 10.30 tot 16.40 uur

Locatie: De online editie van dit jaar is een eenmalige gelegenheid voor mensen die af te rekenen hebben met reisbeperkingen of die moeite hebben met de verplaatsing naar Antwerpen. Voor hen organiseren we deze lessen via afstandsleren (Zoom). Lokale studenten kunnen de lessen ondertussen volgen vanuit ons leslokaal in het Museum Plantin-Moretus, Vrijdagmarkt 22, 2000 Antwerpen. Dat kan in alle veiligheid.

Schrijf in met dit formulier of door een mail te sturen naar plantin.instituut@antwerpen.be