Boekwetenschap

Omdat het gedrukte boek niet te begrijpen is zonder een kennis van het boek daarvóór, belicht een eerste deel de productie van het handschrift en de boekhandel van de oudheid tot de middeleeuwen. In een tweede deel wordt vooreerst het begin van de boekdrukkunst geschetst en de consequenties die dit meebracht voor de boekhandel, om daarna door te gaan met de geschiedenis van de zestiende tot de achttiende eeuw.

Er wordt aandacht besteed aan het drukkersatelier, de productie van het boek, de illustratie, de organisatie van de boekhandel, de cliënteel, de lectuur en de bibliotheken, maar ook aan het boekobject als bron van informatie. Tot slot wordt de overgang geschetst naar de industrialisering van de boekproductie, verweven met boekhandel en koperspubliek.

Goran Proot, Boekwetenschap

Met de steun van de Tiele-stichting.


DOCENT

Goran Proot

Goran Proot

LOOPBAAN
  • Maakt in zijn academische carrière de combinatie van taal- en letterkunde met boekgeschiedenis.
  • Doctoraat over de programma’s voor het Jezuïetentoneel in de Zuidelijke Nederlanden.
  • Met een klein team stond hij aan de wieg van de STCV (Short Title Catalogue Vlaanderen).
  • Organiseerde in 2011 een internationaal congres onder de titel ‘Book Design From the Middle Ages to the Future’.
  • Van 2012 tot 2014 was hij ‘Curator of Rare Books’ aan de Folger Shakespeare Library in Washington D.C.
  • Van 2014 tot 2016 was hij verantwoordelijk voor de digitale bibliotheek bij de Bibliothèque Mazarine in Parijs.
  • Sinds drie jaar werkt hij aan een post-doctoraal onderzoeksproject rond de Europese boekenmarkt in de 16e eeuw, voor de universiteit van Udine/Milaan (Italië).
  • Hij werkt deeltijds als conservator aan de Bibliotheek Cultura Fonds in Dilbeek.

Dit college wordt gegeven op zaterdag 26 september, van 13.50 tot 16.40 uur, en op zaterdagen 3 en 10 oktober 2020, van 10 tot 16.40 uur.
Locatie: ons auditorium in het museum Plantin-Moretus.

Extra: een opgenomen Miraeus Lecture op 2 december 2020: De typografische transitie van ‘renaissance’ naar ‘barok’ in de Officina Plantiniana, 1555–1670. Met gelegenheid om vragen te stellen één week later, op woensdagavond 9 december 2020. Hierover vertellen we je meer in de les zelf.

Inschrijfgeld: 420 euro.
Wie minder dan een jaar geleden afstudeerde aan een hogeschool of een universiteit, komt in aanmerking voor een vermindering van 20% op het inschrijfgeld. Dat geldt ook voor studenten en afgestudeerden van het Plantin Instituut voor Typografie.

Inschrijven voor deze lessen is niet meer mogelijk.
Maar we herhalen dit college in Groningen in het voorjaar 2021. Data worden later bekend gemaakt.


Terug naar nieuwsbrief augustus